TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning ▸ Bakgrund till insamlingarna av yrkesminnen

Bakgrund till insamlingarna av yrkesminnen

Insamlandet av yrkesminnen har en lång tradition och härstammar i del från de folkminnesinsamlingar som utfördes i det förindustriella Sverige under det sena 1800-talet. Under 1940-talet kom Nordiska Museet att påbörja ett insamlande av yrkesminnen från traditionella hantverkaryrken och arbetargrupper.

Sedan mitten av 1980-talet har TAM-arkiv samlat in tjänstemännens yrkesminnen. Före detta initiativ var dessa gruppers historia i mycket outforskad. Idag täcker vi även in akademikeryrkena. TAM-Arkiv har även genomfört minnesinsamlingar för arbetslösa, klassresenärer och studerande.

TAM-Arkiv ingår i Samdok som är en sammanslutning av svenska kulturhistoriska museer som bedriver samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning. Samdok bildades 1977 och har varit knutet till ett sekretariat vid Nordiska museet och verksamt inom s.k. pooler där TAM-Arkiv har medverkat inom poolen Samhälle och politik. Från 2012 har detta sekretariat upplösts och nya organisationsformer diskuteras.

Samdoks syfte är att genom insamling och dokumentation nu och i framtiden bidra till en fördjupad förståelse för människan i samhället. Med hjälp av metoder som fältarbete, föremålsinsamling, fotografering, intervjuer och minnesinsamlingar samt genom publicering, utställningar och programverksamhet kan museerna både belysa och öppna för diskussioner om människors skiftande villkor och värderingar i tid, rum och olika sociala sammanhang. Samdok verkar för ökad forskningsanknytning i museernas undersökningar.
(Ur Stadgar för Samdokverksamheten.)

Information om samtidsdokumentationer som gjorts vid Samdoks medlemsmuseer från 1970-talet till idag finner du på webben i Samdokregistret. Här finns även merparten av TAM-Arkivs minnesinsamlingar registrerade.

Traditionellt förlopp vid en minnesinsamling:

  • Initiativ till insamling > Kommunikation med samarbetspartners
  • Projektbeskrivning tas fram > Ansökan om finansiering
  • Upprop publiceras i förbundstidningar, utformas som pristävling
  • Material inkommer och läses igenom av tävlingsjury
  • Beslut om vinnare i pristävling och ev. prisutdelning
  • Beslut om ev. publicering av utvalda minnen och/alt. produktion av utställning

De personer som vill bidra ges även stöd för skrivandet med en vägledning kring olika aspekter av yrkesliv och egna erfarenheter som kan vara givande att minnas och skildra.