TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ TBV

TBV

Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) konstituerades den 4 juli 1935 som ett studieförbund bildat av De anställdas Centralorganisation (Daco), en föregångare till TCO. Grundandet skedde efter ett års förberedelser och diskussioner.

Föreningskunskap blev ett huvudämne för att medlemmar och förtroendevalda i de fackliga tjänstemannaorganisationerna skulle få fördjupad insikt om organisationsverksamhetens förutsättningar och mål. Förutom detta organiserade man också studieverksamhet i kommunalkunskap och om sociala och ekonomiska frågor.

När Daco och ”gamla TCO” slogs samman och bildade dagens TCO 1944  blev TBV centralorganisationens studieförbund. Med tiden växte TBV till att bli en viktig del av den svenska folkbildningen. Den 4 oktober 2004 gick TBV samman med Sensus under namnet Sensus studieförbund.