Ur TCO:s arkiv

TCO har ett mycket omfattande bildarkiv om kanske minst 30.000 bilder som till största del ursprungligen kommer från TCO-tidningens redaktion. Det förvaltas av TAM-Arkiv och är för närvarande (2013) föremål för en större inventering.

 

TCO:s kongress 1964. Bankmannaföreningens ombud. Foto: Allan Myrman

 

TCO:s kongress 1964. Sif:s representanter. Foto: Allan Myrman
TCO:s kongress 1964. Sif:s representanter. Foto: Allan Myrman.
TCO:s kongress 1964. Sjuksköterskeföreningens ombud. Foto: Björn Myrman
TCO:s kongress 1964. Sjuksköterskeföreningens ombud. Foto: Björn Myrman
TCO:s kongress 1964. Statsminister Tage Erlander. Foto: Björn Myrman
TCO:s kongress 1964. Statsminister Tage Erlander. Foto: Björn Myrman
TCO:s kongress 1964. Bankmannaföreningens ombud. Foto: Allan Myrman
TCO:s kongress 1964. Bankmannaföreningens ombud. Foto: Allan Myrman

 

En tjänsteman blickar ut över det moderna Sverige?  Foto: Gösta Ask, 1961. TCO:s bildarkiv/TAM-Arkiv.