TAM-Revy

1997 började TAM-Arkiv ge ut TAM-Revy – en populärvetenskaplig kulturtidskrift som utkom två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid.

TAM-Revy lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. TAM-Revy rapporterar om pågående forskning, berättar om aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy har bytt namn och sedan hösten 2014 ger TAM-Arkiv ut Nio-Fem – tidskrift om arbetsliv och profession.

TAM-Revy, 2014 nr 1

Tema: Det ifrågasatta arbetet
» Meningen med arbetslivet: arbetskritik
» Arbetslöshet som handikapp
» Arbetsförmedlarnas nya roll
» Taxeringsrevisorerna och juristerna
» Vad hände med arbetstidsförkortningen
» Varför arbetar vi – våra drivkrafter
» Omlokaliserade myndigheter
» Hemvårdarinnornas historia
»…

Läs mer »

2014-04-24

TAM-Revy, 2013 nr 2

» Intervju med Eva Nordmark, TCO
» Arbetslivets terapeutisering
» Poul Bjerre – en framsynt läkare
» Barns motstånd i förskolan
» Ett drama ur tullmännens historia
» Tar vi ansvar för arbetet?
» Operationsassistenter jubilerar
» Spåren efter Kerstin Hesselgren

Läs mer »

2013-11-25

TAM-Revy, 2013 nr 1

» Intervju med historikern Anna Götlind
» Idealarbetaren – från flit till flexibilitet
» Arbetstrycket ökar på ingenjörerna
» Ökad kontroll vid organisationsförändring?
» Finlands moderna tjänstemannahistoria
» Historielärarnas förening idag
» Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningen
» Läs som PDF

TAM-Revy presenteras nu i den elektroniska Kulturtidskriften 2013

Läs mer »

2013-04-22

TAM-Revy, 2012 nr 2

» Arbetsterapeuter – en välfärdsstatsprofession
» Intervju med TCO:s f.d. ordf Inger Ohlsson-Örtendahl
» Framtidsbilder – kön, reproduktion och arbete
» SLF – Det sista tjänstemannaförbundet 100 år
» Vad är manligt och kvinnligt hos ingenjörerna?
» Musikens roll i tjänstemannarörelsen
» Skrivmaskinen…

Läs mer »

2012-11-21

TAM-Revy, 2012 nr 1

Tema: Arbetslivets globalisering
» Anna Ekström (Saco) om om fackets framtid
» Reklammakaren i arbetslivets globalisering
» Makeover i arbetslivet?
» Bemanningsföretag – flexibilitet till vilket pris?
» Kan Europas fackföreningar samarbeta?
» Den vite mannes börda består – en bildanalys
»…

Läs mer »

2012-05-08