TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Barnmorskeförbundet ▸ I Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

I Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Historiska återblickar

Bland SBF:s historiska material finns flera unika dokument. Bland samlingen från enskilda barnmorskor går det att hitta ett barnmorskekontrakt mellan Anundsjö socken (Ångermanland) och barnmorskan Christina Norlin från 1859. i kontraktet är barnmorskans tjänst reglerad i detalj. Förutom lönen ingår även ved. Om hon ingriper då personer lider av “lifsfarlig beskaffenhet” ska kost, skjuts till och från förrättningen ingå tillsammans med ersättning för nödvändiga “medicamenter”.

Tillsammans med kontraktet finns också ett foto av barnmorskan och en instruktionsbok i den “instrumentala förlossningskonsten” från samma tid.

Bland det biografiska materialet finns också en barnmorskedagbok, en förteckning över förlossningar och några barnmorskebrev med röda sigillstämplar bevarade.

Bland det äldsta historiska materialet går det också att hitta spår från det första barnmorskemötet 1886 i form av en inbjudan till mötet. (Dessa tre bilder i ett bildspel istället och klickbara)

Jubileumshandlingar

Det är vanligt att förbunden uppmärksammar sina jubiléer. Så har även Svenska Barnmorskeförbundet gjort. I samband med sitt 70-års jubileum 1956 skrev förbundet ett krönikespel med skildringar av barnmorskeyrkets utveckling genom tiderna. Här ser vi krönikespelet, en bild från föreställningen och pressklipp som uppmärksammar spelet.

Inför jubiléet kring 100-års dagen 1986 gavs en jubileumsskrift ut med med samma typsnitt som Jordemodern. Det skrevs också en speciell jubileumssång “De glada storkarna” där storkar klagar på att barnmorskorna gjort dem arbetslösa. I slutet av sången närmar sig storkarna barnmorskorna då de menar att SBF i själva verket står för “Stork Baby Federation´s Fack”. De försonande slutorden lyder: “Vi tycker SBF till oss ska säga TACK. Till samarbete i glädje och gamman. Vi hör ju sen urminnes tider samman.”

Jubileumsbok och sång

Klicka på bilden för att titta närmare på sången!

Här nedan kan du se bilder på barnmorskor och anställda på BB i olika stadier av sin yrkeskarriär.