TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Om Tam ▸ Vad är tjänstemannaområdet?

Vad är tjänstemannaområdet?

TAM-Arkivs rekryterings- och upptagningsområde

TAM-Arkiv är en ideell organisation associationsrättsligt.

TAM-Arkivs naturliga rekryterings- och upptagningsområde är tjänstemannaområdet som omsluter organisationer som tillämpar tjänstemannaavtal (1) gentemot arbetsgivarorganisationer. Annat avtalsområde är arbetaravtalet (2). Svensk arbetsmarknad har historiskt delats upp i två avtalsområden. Två centralorganisationer, TCO och Saco, finns på tjänstemannaavtalets område. LO är centralorganisation inom arbetaravtalets område.

År 1984 tog TCO och SIF initiativ till bildandet av TAM-Arkiv. Samtliga TCO:s förbund anslöt sig vid denna tid. Förbunden hade under många år lagrat allt större mängder material som förbunden fann behov av att arkivera. Förbunden fann också behov av att samordna sina insatser för att mer professionellt bygga upp och använda sina arkiv. Tidigt fann även samarbetsorganisationer och andra samverkande organ inom tjänstemannaområdet ha samma behov.

Akademikerförbunden inom Saco befann sig också stå i ökade behov av dessa tjänster. I dag är TCO med sina förbund (exkl. Symf) och Saco med huvuddelen av sina förbund anslutna till TAM-Arkiv.

Flera samarbetsorgan och andra yrkesföreningar med anhörig anknytning till TCO/Saco och deras förbund är anslutna till TAM-Arkiv. Tjänstemannaområdet kan också innefatta samarbetsorganisationer som svarar emot avtalsområdet, försäkringar och pensioner. Det finns även verksamheter som är ideellt närstående som utan hinder också kan ingå inom TAM-Arkivs upptagningsområde. Ytterligare verksamheter som riktar sig till tjänstemannaområdet eller som verksamhetsmässigt utförs av tjänstemän kan också omslutas.

TAM-Arkiv ser som lämplig indelning av anslutna arkivbildare

1) TCO med anslutna förbund
2) Saco med anslutna förbund
3) Föreningar och samverkansorgan som ansluts med medlemsantal som underlag
4) Centralorganisationer, samverkans- och samarbetsorganisationer
5) Yrkesföreningar och även trepartiska samverkans- och samarbetsorgan

Detta är en översiktlig indelning som är vägledande.

(1) Tjänstemannaavtalet startade med 1942 års avtal mellan Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF (sedan 2008 Unionen) och Sveriges Verkstadsförening (VF, numera Teknikföretagen).
(2) Arbetaravtalet startade 1906 med decemberkompromissen mellan LO och SAF.

→ Läs mer om tjänstemännens historia och tjänstemannabegreppet