TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ Forskningsfrämjande

Forskningsfrämjande

TAM-Arkiv arbetar aktivt med att stimulera forskning om olika yrkesgrupper och deras fackliga verksamhet.

Att främja vetenskaplig forskning är en av TAM-Arkivs grundläggande målsättningar. TAM-Arkiv arbetar mot detta genom att ge forskarservice, driva TAM-Arkivs forskningsråd, ge ut böcker, genomföra aktiviteter vid universitet och handleda studenter. Under avdelningen Forskning på hemsidan finns utförligare information om den forskningsfrämjande verksamheten. Där kan man även läsa om vad som händer inom forskningsrelaterade frågor på TAM-Arkiv.

→ Arkivtjänster, översikt