TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Polisförbundet ▸ Forskning och litteratur om Polisförbundet

Forskning och litteratur om Polisförbundet

Följande avhandlingar och uppsatser har använt material från TAM-Arkiv i sin forskning.

Avhandlingar

Dahlgren, Johanna, Kvinnor i polistjänst: Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket 1957-1971.

Uppsatser

Meyer, Richard, Tre lokalavdelningars utträde ur Svenska Polisförbundet under 1950-talet, uppsats 40 poäng, Stockholms universitet, 1989.

Dahlgren, Johanna, Likställighetens försvarare. Svenska Polisförbundet och kvinnliga poliser 1957-1971, D-uppsats, Umeå Universitet, 1999.

Historiker

Polisförbundet har gett ut tre böcker som främst behandlar polisfackets historia men som även redogör för delar av polisens historia:

Järbe, Bengt Svenska polisförbundet 1903-1978, 1978.

Edberg, Leif och Holger Svärd, Polismännens fackliga verksamhet. Polisväsendets uppkomst och utveckling samt polispersonalens fackliga arbete och organisationer, 1963.

Kullander, Björn, Från byling till snut. En historia om polisyrkets utveckling, 1993.

Dessa tre böcker finns i TAM-Arkivs bibliotek.

Antologi utgiven av TAM-Arkiv

Dahlgren, Johanna (red), ”Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet”. Stockholm 2012.

TAM-Arkiv: Tjänstemän och historia

Ytterligare exempel på litteratur med anknytning till polisväsendet

Bergman, Kjell. Poliser. Mellan klassförtryck och brottsbekämpåning, Göteborg 1990.

Furuhagen, Björn, Ordning på stan. Polisen i Stockholm 1948-1917, Eslöv 2004.

Järbe, Bengt, Polisen i Stockhom förr och nu, 1975.

Silverbark, Lennart, Brottsdutredarna. Stockholms kriminalpolis 1853-1993, 2004.

Falkenstam, Curt, Polisernas krig, 1983.

Stensöta, Helena, Den empatiska staten, Jämställdhetens inverkan på daghem och polis 1950-2000, 2004.

Svenska folket berättar. Här är polisen. Poliser skriver om sitt liv och arbete, Nordiska Museet, 1993.

Rehnberg, Mats, Polisminnen, Nordiska Museet, 1953.