TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ TAM-Arkiv

TAM-Arkiv

TAM:s (Tjänstemännens arkiv och museum) första konstituerande stämma hölls den 1 oktober 1984 på Cardellgatan 1 i Stockholm. Arkivet var en fusion av TCO:s tidigare arkivdepå i Bergendahl och fackförbundet Sif:s kontorsmuseum.

Den centrala enheten blev förlagd till Cardellgatan medan arkivdepån till att börja med blev kvar på Bergendal (med tiden flyttades också arkivdepån till TAM). Ett viktigt syfte var att främja kunskapen om tjänstemannarörelsens och dess yrkesgruppers historia och lyfta fram deras betydelse för samhället.

TAM flyttade därefter till andra platser i Stockholm och bytte namn till TAM-Arkiv när museidelen lades ner. År 2006 flyttade TAM-Arkiv till sina nuvarande lokaler på Grindstuvägen 48-50 i Bromma utanför Stockholm. TAM-Arkiv inkluderar numera även Saco och dess medlemsförbund. Arkivet har förblivit en viktig mötesplats för forskning och kunskap om tjänstemanna- och akademikergruppernas historia. Numera arbetar man bl.a. med digitala hemsidor (hittills med Lärarnas och Ingenjörernas historia) samt ger ut tidskriften TAM-Revy.