TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och verkar för att bevara och sprida kunskaper om Sveriges undervisningshistoria. TAM-Arkiv förvarar Föreningen för svensk undervisningshistorias arkiv. På dessa sidor presenteras föreningens verksamhet och historia.

Föreningen ger ut Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Böckerna är digitaliserade och du kan läsa dem här på webben. Du kan även läsa tidsskriften Vägval i skolans historia. Föreningen, som är verksam idag, har en egen hemsida på www.undervisningshistoria.se.

Undervisningssal, 1950-tal. Bild ur Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings arkiv.

Föreningen bildades den 5 juli år 1920 av Bror Rudolf Hall (1874-1950), lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund.

Hall arbetade efter första världskriget med att propagera för att rädda arkivaler från skolans värld med skrivelser till myndigheter och i tidningsartiklar för allmänheten. I augusti år 1920 fick Hall ett officiellt uppdrag att utreda om det skulle gå att åstadkomma ett centralarkiv för undervisningshistoriskt källmaterial, ett skolmuseum och en skriftserie innehållande undervisningshistoriska acta, som annars var svåråtkomliga för forskare och intresserade. Följande år, 1921, erhöll han det statliga tryckningsbidrag som gjorde det möjligt att starta skriftserien Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Den första volymen hade titeln Om Sveriges första läroverksstadga.

Av det övriga förverkligades ett skolmuseum år 1929, som i början av 1960-talet togs om hand om av Nordiska museet. Något arkiv bildades aldrig och många av föreningens egna handlingar från de första åren är förkomna.

Föreningen anordnar även konferenser och seminarier och sedan år 2001 ger den ut tidsskriften Vägval för skolan med fyra nummer per år.

Syfte

Föreningen bildades i syfte att ”befordra kännedomen om kunskapsmeddelelsens och undervisningsinstitutionernas historia i Sverige” (1920). Idag är föreningens syfte enligt stadgarna att verka för svensk pedagogikhistorisk forskning, och att utge och tillhandahålla skrifter om svenska personer, institutioner, idéer och strävanden av betydelse såväl för den andliga odlingen i allmänhet som särskilt för fostran, undervisning och utbildning; nämnda uppgift avser främst utgivandet av publikationsserien ”Årsböcker i svensk undervisningshistoria”. Föreningen skall också främja insamling av littertur, urkunder, föremål och personliga minnen rörande den svenska undervisningens och utbildningens historia.

Organisation

De första åren drev Hall troligen föreningen mer eller mindre själv. Styrelsen består i skrivande stund (år 2012) av nio medlemmar inklusive ordföranden, sekreterare och redaktörer för årsböckerna och tidsskriften.

Källor:

Nordström, Stig. ”ÅSU-serien under 75 år”, Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, nr 183 (Uppsala, 1996)
Richardson, Gunnar. ”ÅSU-seriens tillkomst”, Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, nr 183 (Uppsala, 1996)


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.