Föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och verkar för att bevara och sprida kunskaper om Sveriges undervisningshistoria. TAM-Arkiv förvarar Föreningen för svensk undervisningshistorias arkiv. På dessa sidor presenteras föreningens verksamhet och historia.

Föreningen ger ut Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Böckerna är digitaliserade och du kan läsa dem här på webben. Du kan även läsa tidsskriften Vägval i skolans historia. Föreningen, som är verksam idag, har en egen hemsida på www.undervisningshistoria.se.

Undervisningssal, 1950-tal. Bild ur Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings arkiv.

Föreningen för svensk undervisningshistoria bildades 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall. Syftet var att öka kännedomen om undervisningshistoria, undervisningsmaterial och undervisningsinstitutioner i Sverige. Detta genom att söka upp, samla in och bevara arkivalier rörande svensk undervisningshistoria.→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.