TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Publikationer

Publikationer

Utgivningen av publikationer är en del av TAM-Arkivs kunskaps- och forskningsfrämjande verksamhet. TAM-Arkiv ger bland annat ut kulturtidskriften Nio–Fem – tidskrift om arbetsliv och profession och en skriftserie som tar upp tjänstemanna- och akademikerfrågor.

Nio–Fem

Nio–Fem – tidskrift om arbetsliv och profession innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid, olika yrkesgrupper och arbetslivets förändring, rapporterar om forskning, aktuellt på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet. Nio-Fem är det nya namnet för TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy.

Nio-Fem, 2021 nr 2

  • Intervju med tulltjänsteman Stefan Fredriksson
  • Hund på jobbet – glädespridare eller problemskapare
  • Bokhunden kommer till Sverige
  • Hundar och människor – två förbundna arter
  • Ledarhunden – förr och nu
  • Hundar på teaterscenen
  • Hunden – vår snuttefilt
  • » Läs som PDF

→ Tidigare utgivna Nio–Fem

TAM-Arkivs skriftserie och andra publikationer

Ända sedan starten har TAM-Arkiv publicerat texter om tjänstemän och akademikers historia. TAM-Arkivs skriftserie ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd. Vissa av publikationerna är ett resultat av TAM-Arkivs arbete med yrkesminnesinsamlingar. De flesta av publikationerna går att beställa från TAM-Arkiv.

→ Se fler publikationer