TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Berättelser från Saco-världen – skildrade av några som var med

Berättelser från Saco-världen – skildrade av några som var med

Fackligt arbete har inte alltid varit självklarhet bland akademiker. Saco-förbundens verksamhet bygger dock idag på ett engagerat fackligt engagemang, men också på en stark vilja hos många förbund att utveckla professionen, påverka den akademiska grundutbildningen och bidra till forskningen inom olika områden på olika sätt. Medlemmarnas frågor i rollen som egenföretagare har också varit och är viktiga för många förbund. Det är väsentligt att skildra vad som hänt under årens lopp i Saco-sfären. För framtiden kan denna typ av berättelser visa hur förbunden arbetat, vilka intressen som funnits, strategier som beslutats och beslut som kanske idag kan synas vara diskutabla och kan diskuteras, men som när besluten togs var självklara.

I den här boken medverkar ett antal personer som haft framträdande positioner inom olika Saco-förbund. Vi har valt att göra våra bidrag till framtida forskning och för efterkommande kollegors kunskap i form av berättelser av det vi själva upplevt. En viktig princip har varit att ingen av skribenterna ska ha känt sig bunden till sina tidigare uppdragsgivare, utan känt sig fria att med sin egen berättarstil ge sin version om vad som skett.

Idén till Berättarprojektet som resulterat idenna bok diskuterades gemensamt fram av Henry Sjöström tillsammans med Claes Oldin, tidigare Civilekonomerna och Psykologförbundet samt Benny Johansson, tidigare Civilekonomerna. Redaktionskommitté har varit Margareta Söderström tidigare Civilekonomerna, Per Henriksson tidigare Jusek, Benny Johansson och Claes Oldin.

Berättelser från Saco världen. Ladda ner boken här.

Öppna filen med Acrobat för att kunna söka.

Se även en film från presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=opysjiTwWwg&feature=youtu.be

 

Av: Red. Margareta Söderström m.fl.

Skapad 2018-10-09