TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Tandsköterskeförbundet ▸ Svenska Tandsköterskeförbundets arkiv

Svenska Tandsköterskeförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 646

Verksam från: 1943

Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation

Historia:

Svenska Tandsköterskeförbundet STF bildades den 27:e juni 1943. Syftet var att verka för bättre anställningsförhållanden och större utbildningsmöjligheter för tandsköterskor. Under förbundets första år var medlemsantalet omkring 500. Redan andra året ökade lokalavdelningarna från sex till tretton stycken, och 2006 var man uppe i närmare trettio. STF ville som centralorganisation vara en enad kraft i arbetet med att främja tandsköterskekårens fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressen. Innan STF fanns Föreningen Examinerade Tandsköterskor, vilken hade bildats 1935. Förbundet upprättade ett medlemsregister för att kunna utveckla en platsförmedling. Föreningen upplöstes 1945 och medlemmarna anslöt sig till STF. Vid 1945 års kongress anslöt sig STF till Tjänstemännens Centralorganisation TCO. Detta innebar att alla kommunalanställda tandsköterskor blev anslutna till Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund SKTF, numera Vision, medan de privatanställda blev medlemmar i Tjänstemannaförbundet HTF. På 1970-talet upphörde den obligatoriska anslutningen för tandsköterskor till något av dessa förbund. I december 1968 hade förbundet 4459 medlemmar. Av dessa var 2403 anslutna till den privata sektionen, 1392 till den kommunala, 46 till den militära, 55 till den statliga, 155 till elevsektionen och 408 var passiva medlemmar. 2015 samlar förbundet 1694 tandsköterskor.

Struktur och sökingångar:

Arkivet är välordnat och förtecknat. Endast ett par arkivboxar med handlingar rörande semesterhemmet Gottskär är oordnade. Förteckningen följer det allmänna arkivschemat. Arkivet omfattar tiden 1946-1996, men enstaka handlingar efter 1996 kan förekomma. Arkivhandlingarna är relativt kompletta, dock finns inte mycket av förbundets egna trycksaker. Goda sökverktyg är protokoll, verksamhetsberättelser och STF:s tidskrift Svenska Tandsköterskeförbundets Tidskrift, från 1979 med namnet Tandskötersketidningen.

Beskrivning av arkivet:

Några serier är lite speciella.

 

B3:1-2 – Tandskötersketidningen

Före detta Svenska Tandsköterskeföreningens Tidskrift. Framför allt utgåvorna under 1940- och 1950-talet lyfter många intressanta frågor ur historien. Både vad gäller tandsköterskeyrket, men även i stort speglar de dåtidens samhälle.

F7:1 – Handböcker för tandsköterskor.

Två stycken: från 1946 respektive 1958. Böckerna innehåller allt en tandsköterska behövde veta. Från hur hennes egna händer borde vårdas, till tidpunkt för de permanenta tändernas genombrott i överkäken.

F12:1-2 – Handlingar rörande STF:s semesterhem Gottskär.

Innehåller bland annat: köpekontrakt och fotografier.

Föremål

Tre uniformsklänningar och två förkläden.

 

 

Relaterade arkivbildare:

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund SKTF, numera Vision:

F2c: 58-59
E4:4

Tjänstemannaförbundet HTF:

F2I 0A
F2I 0B
F2I 0C

Tjänstemännens Centralorganisation TCO