TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ Rådgivning

Rådgivning

TAM-Arkiv strävar efter att ge medlemmarna stöd i form av rådgivning och skriftliga rekommendationer, inom informationsförvaltning och arkivhantering.

TAM-Arkiv ger rådgivning till sina medlemsorganisationer, t.ex. vid leveranser av traditionellt och digitalt arkivmaterial, eller frågor som rör hantering av arkivmaterial, digital lagring, dokumenthantering.

TAM-serien är en serie skriftliga rekommendationer, vars huvudsyfte är att medlemsorganisationerna ska få handfasta råd och instruktioner för informationsförvaltning och arkivhantering. Rekommendationerna ger t.ex .råd om hur man kan bygga upp en fungerande informationsförvaltning, struktur för dokumenthanteringsplaner, digital långtidslagring, m.m. Rekommendationerna går att ladda ner från hemsidan (se länk nedan).

TAM-Arkiv håller även medlemsmöten, där vi tar upp nyheter, frågor och problem inom områdena informationsförvaltning och arkiv. En till tre medlemsmöten brukar ske per år. En del av medlemsmötena kombineras även med utbildning i elementär praktisk arkivhantering.

→ Arkivtjänster, översikt