TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  PTK ▸ Händelser i PTK-historien

Händelser i PTK-historien

1975

Den första kraftmätningen med Arbetsgivareföreningen (SAF). En storkonflikt är hotande nära när parterna till sist accepterar medlingskommissionens slutbud. För PTK är uppgörelsen av stor betydelse. Genom ett löneutvecklingsavtal får PTK ett principiellt genombrott för en ideologiskt central fråga.

1976

Konflikt bryter ut rörande en för de privata tjänstemännen ytterst väsentlig fråga: pensionen. Förhandlingarna strandar och de åtgärder som tillgrips är blockad mot övertid och nyanställning samt förbud mot resor utanför ordinarie arbetstid. Detta drabbar omkring 425 företag med 180 000 tjänstemän och även dessa begränsade konfliktåtgärder slår hårt mot företagen.

1976

Arbetsmiljöavtalet träffas mellan SAF, LO och PTK. Där finns regler som syftar till att stärka samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det rör även skyddsombuds rätt till information och arbetsgivares skyldig­het att aktivt verka för att skaffa fram sådan och ställa den till för­fogande, rätt för skyddsombud att medverka vid planering och genomförande av undersökningar på arbetsmiljöområdet m.m.

1983

PTK och LO träffar avtal med SAF om åtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (jämställdhetsavtalet). Avtalet anger mål för jämställdhetsarbetet inom olika områden och utgör riktlinjer för vad som lokalt ska eftersträvas.

1991

Bertil Rehnberg, före detta generaldirektör i AMS och medlare i avtalskonflikter, utses under våren till regeringens förhandlare utan att PTK var tillfrågat eller representerat till skillnad från bland annat SAF och LO. Rehnbergs uppdrag är att genomdriva statlig inkomstpolitik. Med kraft gör PTK klart att kartellen är emot statlig inkomstpolitik och för den fria förhandlingsrätten.
2000-talet

Styrelsen i PTK tar under denna period tag i frågan om vilken roll PTK ska ha, bestämmer vilka frågor som ska vara PTKs och anpassar organisationen därefter. Arbetsmiljö, omställningsavtal, pensioner och försäkringar, samt inflytandefrågor är vad PTK ska ägna sig åt. Förändringsarbetet är inte lätt men organisationen anpassas till verkligheten.

2006

Efter tolv års förhandlande träffar PTK och Svenskt Näringsliv ett nytt pensionsavtal. Ett avtal som anses långsiktigt bra för medlemmarna. Förhandlingarna svänger och uppfattningar ändras hos såväl motparter som internt inom PTK-familjen. Förhandlingschefsgruppens arbete gör det möjligt för uppgörelsen att komma till stånd. Detta betraktas som ett stort genombrott för PTK.