TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Beställningar, återsökningar, lån

Beställningar, återsökningar, lån

Återsökning av enstaka uppgifter eller handlingar åt medlemsorganisationer kan göras snabbt, förutsatt att materialet är förtecknat.

Om däremot den efterfrågade informationen är omfattande, eller om frågan kräver sammanställning eller bearbetning i någon form, tillhandahålls materialet vid personligt besök. Givetvis hjälper personalen till att organisera sökningen på bästa sätt. Vid behov kan medlemsorganisationerna komma överens med oss om ett tillfälligt återtagande (”lån”) av vissa handlingar.

Scanning eller kopiering av arkivhandlingar i samband med återsökning kan göras om kvantiteten är liten. Inscannat material kan skickas via internet eller på digitalt media.

Att beställa fram arkivmaterial

Förfrågningar om arkivmaterial kan göras via email, telefon eller personligt besök. Sök gärna först i arkivförteckningarna på webben för att få en uppfattning om vilka arkiv som finns och vad de innehåller. Behöver du en introduktion till hur du söker i en arkivförteckning? Här hittar du en kortfattad guide.

Notera att en del av det arkivmaterial som förvaras vid TAM-Arkiv är av konfidentiell natur och lämnas inte ut utan tillstånd från ägande organisation, om en sådan finns. Exempel på sådant material är personakter, som inte lämnas ut.

Vilka uppgifter behövs?

I din förfrågan, ange:

  • Vilket arkiv eller ämnesområde förfrågan avser
  • Vilka handlingar du söker (t.ex. avtal, protokoll, diarieförd handling, etc): detta underlättar för oss vid återsökning
  • Diarienummer, om det är en diareförd handling
  • Serie- och volymbeteckning, om du har letat fram handlingen i arkivförteckningen

Förutom uppgifter om vad du önskar få återsökt, behöver vi dina kontaktuppgifter:

  • Namn
  • Organisation
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vid förfrågan via e-post, sänd förfrågan till arkivet@tam-arkiv.se

Vid förfrågan via telefon, ring 08-5454 1560

Vid personligt besök: se sidan om forskarservice för information om öppettider, med mera.

Till översikt: Arkivtjänster