TAM-arkiv mobilmeny

Eva Nordmark om att vara TCO-ordförande och förnya facket

I det senaste avsnittet av TAM-Arkivs podcast Nio till fem berättar Eva Nordmark om de betydelsefulla förändringarna av facket som hon har arbetat med. När hon blickar tillbaka på åren som facklig ledare minns hon också tydligt människorna hon samarbetade med. Att Eva Nordmark var ung när hon blev förbundsordförande för SKTF (nuvarande Vision) har…

Folkhögskolornas verksamhetsberättelser i digitaliseringsprocess

TAM-Arkiv är med jämna mellanrum med i olika projekt för att främja forskning och öka kunskaperna om våra medlemmar. I ett av dessa stod lärarna i centrum. Projektet handlade om att skanna samtliga verksamhetsberättelser från Folkhögskolor och göra dessa tillgängliga digitalt. Mängden material som skannades uppgick till totalt cirka 80,000 uppslag. En av TAM-Arkiv upphandlad…

TAM-Arkiv besöker Järvaveckan

Fredag den 31 maj besökte en av TAM-Arkivs medarbetare Järvaveckan. Många intressanta utställare och seminarier! Bevakningen kring Järvaveckan är rigorös. Väskor gås igenom och många poliser och väktare är på plats. Innanför finns många organisationer och myndigheter som är där för att informera om sin verksamhet och möta allmänheten. I ett av de första tälten…

Svenska Hotell Portier Föreningen

Idag är det ett fåtal hotell i Sverige som har en portier anställd bakom hotelldisken. Man säger inte heller portier längre, utan concierge. Men förr i tiden och fram till 1980-talet var en portier vanligt förekommande på de ”finare” hotellen i Sverige. De svenska portiererna var de första i världen i sitt slag som gick…

Träffa Marinette Fogde, ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd

Tidigare var Marinette Fogde forskare i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hon undersökte då Svenska Industritjänstemäns kommunikation och råd till studenter om att söka arbete. 2013 blev hon forskningschef på Arbetets museum. Hon har därmed fortsatt att arbeta med forskning, men på ett helt annat sätt än när hon var verksam vid Örebro universitet….

Arne H. Eriksson – en tjänstemannaforskare.

Arne H. Eriksson var en chef för TAM-Arkiv som hade en gedigen bakgrund inom tjänstemannarörelsen. Han bedrev också värdefull forskning om tjänstemannarörelsens och tjänstemännens historia.             Arne H. Eriksson tillträdde som chef för TAM-Arkiv 1995. Han hade då en gedigen bakgrund som ombudsman inom först Statstjänstemannaförbundet och sedan ST:s lokalavdelning i Malmö i bagaget. På…

Svenska Arkivförbundet i TAM-Arkivs hjärta

Svenska Arkivförbundet arrangerade en konferens i Malmö den 25 – 26 april 2024. Den var riktad till enskilda arkiv och förenade detta med sitt årsmöte. TAM-Arkiv är medlemmar i föreningen som tillvaratar våra intressen tillsammans med oss och de övriga medlemmarna. Förbundet samlar ungefär 150 medlemmar. Dessa medlemmar representerar en mångfald av arkivinstitutioner från både…

Ingrid Wahlund – en eldsjäl för TAM

Ingrid Wahlund blev TAMs första kvinnliga chef. Underhennes tid på TAM bedrevs en mycket expansiv och livlig verksamhet påinstitutionen. Ingrid Wahlund utsågs 1989 till chef för Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum. En tjänst hon innehade till sin bortgång 1994. Under hennes ledning utvecklades TAM på många plan. Det blev en respekterad institution som dokumenterade och lyfte…