TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Publikationer ▸ TAM-Arkivs skriftserie

TAM-Arkivs skriftserie

Ända sedan starten har TAM-Arkiv publicerat texter om tjänstemän och akademikers historia. Skriftserien, tidigare kallad “Tjänstemän &  historia”, ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd.

Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering

Eriksson, Arne H, (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen), “Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering under 1900-talets början”, Nr 3 i TAM-Arkivs skriftserie “Tjänstemän & historia”. Stockholm 2007.

Denna samlingsutgåva med Arne H. Erikssons tidigare opublicerade texter om de svenska tjänstemännens historia har tillkommit på initiativ av TAM-Arkivs forskningsråd. Syftet är att sprida Arne H. Erikssons forskningsresultat till en bredare publik. Den är samtidigt en minnesbok över TAM-Arkivs förre chef. / Boken finns som referenslitteratur samt kan…

Läs mer »

2007-01-31

DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Bergstrand, Finn, “DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram”, Nr 2 i TAM-Arkivs skriftserie “Tjänstemän & historia”. Stockholm 2003.

Boken består av tre delar och en sammanfattning. I den första delen skildras tillkomsten av De anställdas centralorganisation (Daco) – den första och mer bestående inom privattjänstemännens område. I den andra delen faller ljuset på Daco:s hållning i olika lagstiftningsfrågor. Här har tillkomsten av lagen om förhandlingsrätt 1936 sin…

Läs mer »

2003-10-06

Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen

Hjelm, Johnny, “Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen”, Nr 1 i TAM-Arkivs skriftserie “Tjänstemän & historia”. Stockholm 2002.

Mot 1920-talets slut ifrågasattes de svenska arbetsledarnas förmåga att klara av det moderna arbetslivets krav, en kritik som även framfördes under de nästföljande decennierna. Rationaliseringsexperter kritiserade dem för att inte förstå vikten av vetenskapligt utförda arbetsstudier och fackföreningsrörelsen menade att auktoritära och godtyckliga arbetsledare skapade dålig anda på arbetsplatserna…

Läs mer »

2002-01-31