TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Utställningsverksamhet vid TAM-Arkiv

Utställningsverksamhet vid TAM-Arkiv

TAM-Arkiv producerar utställningar i samverkan med medlemmar och samverkansorgan.

I utställningsproduktionerna är ambitionen att lyfta fram material från förbundens arkiv, både handlingar och fotografier, samt sådant material som kommit till genom minnesinsamlingar och annan dokumentationsverksamhet. TAM-Arkiv bidrar med arkivmaterial, gör research, och skriver utställningstexter. Sedan 1980-talet och fram till idag har ett stort antal utställningar genomförts:

Utställningar

Några exempel på tidigare utställningar där arkivmaterial från TAM-Arkiv har använts:

1985  Polisminnen
1986  Svenska Barnmorskeförbundet 100 år
1987  Sveriges enda bankfack – Svenska Bankmannaförbundet 100 år
1988  Tjänstemännen i forskningen
1988  Systrar i vården- en fotoutställning om två sjuksköterskor
1989  Nya tider, nya yrken- en utställning till TCOs kongress
1990  En handelsresande i dans – om danspedagogernas arbete
1990  I Postens tjänst – Posttjänstemännens förening/ST-Post 100 år
1992  Utställning om SPP och tjänstemännens pensioner
1993  Utställning om den svenska förskolans historia
1994  Teaterförbundet 100 år
1996  Utställning om kontorsarbetets utveckling till SIFs kongress
1998  Bildskatter ur det fördolda – bilder ur Svensk sjuksköterskeförenings arkiv- en fotoutställning
1999  Pannhus 11 – Avtryck och visioner i det svenska industrisamhället
2003  Journalistbilder – vardagen bakom rubrikerna
2004  Utställning till TCOs 60-årsjubileum
2007  SIFs kongressinför samgåendet med HTF
2007  Selma Lagerlöf/Nils Holgersson, Lärarförbundet, Älvsjömässan
2008  Akademikerförbundet SSR 50 år
2009  Civilekonomerna
2010  Svensk Sjuksköterskeföreing 100 år
2011  Stor turnerande utställning för Sveriges Ingenjörers jubileum
2012  Akademikerförbundet SSR
2012  Finansförbundets 125-årsjubileum

2006, 2007, 2008 Deltagande i ”Forskarfredag” i samverkan med Vetenskap och Allmänhet

Webbutställningar

TAM-Arkiv anordnar med jämna mellanrum mindre utställningar. En del av dessa dokumenteras och läggs ut på webben, andra är gjorda enbart för webben. Se utställningarna här!

Till översikt: