TAM-arkiv mobilmeny

Arne H. Eriksson – en tjänstemannaforskare.

Arne H. Eriksson var en chef för TAM-Arkiv som hade en gedigen bakgrund inom tjänstemannarörelsen. Han bedrev också värdefull forskning om tjänstemannarörelsens och tjänstemännens historia.            

Arne H. Eriksson tillträdde som chef för TAM-Arkiv 1995. Han hade då en gedigen bakgrund som ombudsman inom först Statstjänstemannaförbundet och sedan ST:s lokalavdelning i Malmö i bagaget. På 1980-talet hade han också arbetat vid Institutet för arbetslivsforskning. Arne H. Eriksson brann för de demokratiska idealen och inom ramen för Institutet för arbetslivsforskning drev han frågor om medbestämmande och inflytande.

Under Arnes ledning utvecklades TAM-Arkiv på många plan. En bestående insats var att han på allvar öppnade dörren för Saco-förbunden. Under hans ledarskap kunde de på bred front bli medlemmar i TAM. På 1990-talet hade de ingen arkivverksamhet av betydelse. Och definitivt ingenting som kunde mäta sig med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek(ARAB) eller Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM). Eftersom Saco då hade en låg profil i arkivfrågan kunde organisationen ha svårt att bevara, tillhandhålla, vårda och tillgängliggöra sina arkiv, något som var till men för forskningen. Arne var alltså den som rådde bot på situationen när han breddade TAM-Arkivs verksamhet. På uppdrag av styrelsen ändrade han institutionens stadgar. På stämman 2000 tog TAM-Arkiv beslut om den viktiga förändringen.

Han arbetade också mycket aktivt för att främja forskningen. Han tog bland annat fram uppsatsämnen och fungerade som handledare för flera studenter i historia. Han initierade också tidskriften TAM-Revy (sedermera tidskriften Nio-Fem) och en skriftserie om tjänstemän i historien. Det är en skriftserie som gavs ut av TAM-Arkivs forskningsråd och den ges ännu ut.

En annan insats som Arne gjorde var att han var  pådrivande i utvecklingen av digitala sökmedel i arkivverksamheten, bland annat bilddatabasen Pictor.

Under sin tid på TAM var han också doktorand i historia vid Stockholms universitet. Arnes intresse var tjänstemannahistoria. Han hann inte göra färdigt sin avhandling innan han avled 2004 men TAM-Arkiv har – postumt – givit ut hans efterlämnade skrifter. Boken fick namnet ”Tjänstemannafrågan: Social formering, politik och organisering under 1900-talets början”. Där lyfter han bland annat fram den tysk-judiske tjänstemannaforskaren Fritz Croner som flydde till Sverige efter nazisternas maktövertagande i Tyskland. Den postuma skriften gavs ut i redaktion av Helena Bergman och Lars-Erik Hansen.

TAM-Arkivs nuvarande chef Lars-Erik skrev i slutet av boken ett personligt minnesord där han bland annat lyfter fram Arnes intresse för kulturen – för musik och skönlitteratur – och vittnar om en man med en humanistisk människosyn och en tro på demokratiska värden.