TAM-arkiv mobilmeny

Torsdagstrivsel på TAM-Arkiv

En dag i veckan livar Kristina Larsson, arkivarie och registrator på Läkarförbundet, upp TAM-Arkiv i samband med att hon kommer hit och ordnar och förtecknar Läkarförbundets arkiv. Hur kommer det sig att det blev så?

Hur det började

En annons i en dagstidning aviserade att Läkartidningen sökte en vikarie. Kristina, som då var i 25-årsåldern, hade en dröm om att jobba i mediabranschen, sökte och fick vikariatet som assistent till chefredaktören och lite av en allt-i-allo. Efter det väntade ett längre vikariat på Läkarförbundet där hon blev kvar i arbete som registrator.

I samband med Sveriges EU-medlemskap 1995 utvecklades Kristinas roll i ett samarbete med den internationella sekreteraren. Medlemskapet lockade svenska läkare att jobba inom EU medan jobb i Sverige lockade läkare från andra länder. Kristina fick besvara frågor och förkovrade sina kunskaper kring detta.

Sedermera tog en kollega över och Kristina kunde ägna sig åt det eftersatta arkivet som oordnat förvarades i källaren.

Arkivarie och registrator Kristina Larsson

Hur hamnade Läkarförbundets arkiv på TAM?

Kristina hade hört talas om TAM-Arkiv och mejlade 2005 sin dåvarande chef för att påtala möjligheten att flytta arkivet hit. Trots motstånd inför kostnad och annat fattades ett beslut, men inget hände och utifrån omorganiseringar på Läkarförbundet var Kristina tvungen att med jämna mellanrum ta upp frågan på nytt.

En ny förbundsdirektör samt information om att andra förbund börjat flytta sina arkiv till TAM gav bättre förutsättningar 2013. Arkivet var då överfullt och till delar vattenskadat. Det dröjde dock till 2016 innan Läkarförbundets material till slut landade på TAM-Arkiv.

Fyra år senare, i januari 2020, kom Kristina hit för att ordna och förteckna, till en början två dagar i veckan. Då kom pandemin. Numera är Kristina på TAM en dag per vecka och trots att hon jobbar effektivt uppskattar Kristina att det finns ordnings- och förteckningsarbete fram till cirka 2030.

Vad består Läkarförbundets arkiv av?

Arkivet består av handlingar från Läkarförbundets bildande 1903 och fram till för några år sedan. Undantaget är 150-årigt material i form av 1800-talsföreningar, delföreningar, till exempel provinsialläkarföreningen 1880 och framåt, det som numera kallas distrikts/husläkare.

Delar av Läkarförbundets arkiv

Vad gör Kristina övrig tid?

När Kristina är på Läkarförbundet jobbar hon med för- och efterarbete i anknytning till arbetet här och med för en arkivarie/registrator förekommande arbetsuppgifter som arkivförfrågningar, internförfrågningar från styrelsen, underlag, remisshantering med mera.

Vi på TAM-Arkiv ser fram emot att ha Kristina här i många år, så för oss gör det inget att arbetet tar tid. Vi hoppas att hon upplever det på samma sätt.

Text: Anna Lundkvist