TAM-arkiv mobilmeny

Gerda Höjers pris delades ut i TCO-huset

Måndagen den 22 april 2024 delades Gerda Höjer-priset ut för sjunde gången. I år gick det av stapeln i TCO-huset i Stockholm med forskningsrådet och andra intressenter närvarande. Gerda Höjer (1893 – 1974) var en av 1900-talets mest framträdande och framgångsrika fackliga ledare. Som sjuksköterska främjade hon sitt yrkesområde. Mer om henne finns att läsa…

Solweig Eklund minns TAM.

Solweig Eklund före detta styrelseordförande i TAM-Arkiv – och facklig veteran – berättar om sina minnen och erfarenheter av TAM-Arkivs 40-åriga historia. Grattis TAM-Arkiv!

Möt vår medarbetare på TAM-Arkiv, Anette Hagström

Anette har en gedigen studiebakgrund. Från Södertörns högskola har hon en fil. kand med historia som huvudämne. Hon har också läst statsvetenskap där. På Stockholms universitet blev ämnet sociologi. Förutom allt detta har Anette läst A-kursen i Arkiv- och informationsvetenskap på Mittuniversitetet och hon funderar som bäst på att läsa B-kursen och därigenom gå från…

Torsdagstrivsel på TAM-Arkiv

En dag i veckan livar Kristina Larsson, arkivarie och registrator på Läkarförbundet, upp TAM-Arkiv i samband med att hon kommer hit och ordnar och förtecknar Läkarförbundets arkiv. Hur kommer det sig att det blev så? Hur det började En annons i en dagstidning aviserade att Läkartidningen sökte en vikarie. Kristina, som då var i 25-årsåldern,…

Fackligt på vers

Här på TAM-Arkiv finns några personarkiv bevarade. Ofta handlar det om personer knutna till det fackliga arbetet inom olika förbund. En sådan är Birgitta V. Persson som, efter ett års praktik på börsgolvet, i juni 1970 blev Sveriges första kvinnliga auktoriserade börsombud. Därmed bröts det långvariga manliga monopolet. Birgitta V. Persson verkade som fackligt aktiv…

TAM-Arkivs ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 21 maj 2024 kl. 10 bjuder TAM-Arkiv in till årets ordinarie föreningsstämma. Vi ser fram emot att digitalt via zoom välkomna ombud från medlemsförbunden. Just nu tar vi oss igenom de sista dagarna av en grå och ovanligt lång februarimånad med skottår, men när stämman äger rum i maj hoppas vi på en…