TAM-arkiv mobilmeny

Intervju med Andreas Lindahl

Andreas Lindahl heter personen som är bild- och fotoansvarig på TAM-Arkiv. Hur blev han först intresserad av foton?

-Det började redan på låg- och mellanstadiet, berättar Andreas.

Andreas Lindahl.

Redan mycket tidigt fick han alltså upp ögonen för bilden magi. Han lärde sig framkalla bilder och när han började på högstadiet valde han foto som fritt valt arbete. Mer professionellt började han arbeta med bilder år 2000. Andreas blev då bildansvarig på Stockholms länsmuseum. Där jobbad han i tio år innan han anställdes på Sverige Radio och SVT där han forskade om bildernas bakgrund.

Hur länge du jobbat på TAM-Arkiv med bilder?

-Jag har jobbat på TAM-Arkiv i tio år berättar han.

Andreas trivs bra på TAM. Han har fått utlopp för sitt starka intresse för fotografering och bilder. Sammanlagt har han nu arbetat 23 år med bilder.

Vad är speciellt med TAM-Arkiv foton?

– TAM-Arkivs foton har en närmast unik bredd, betonar Andreas.

Det finns bilder från olika fackförbund och många kända fotografer har engagerats. Det finns fina omslagsbilder, fotona är ofta väldigt estetiskt tilltalande. Många händelser har fotograferats genom åren. Det handlar ofta om väl genomtänkta pressfoton. De har tagits på uppdrag av bl.a. fackliga tidskrifter.

Vilken nytta kan forskare och studenter ha av TAM-Arkivs foton?

-Foton är väldigt bra källmaterial! Säger Andreas.

Bilderna bidrar till kunskapen om händelser i det förflutna. Många gånger kan en bild ”säga mer än tusen ord”, man kan komma åt saker som personerna själva är omedvetna om. Bilderna visar människors hållning, mimik och sådant speglar attityderna.

-Genom bilderna avslöjar människor lite om sig själva, förklarar Andreas.

Genom bildanalyser kan man studera sådant som genus och maktrelationer av olika slag. Man kan studera sådant som yrkesdräkter och personernas hållning och förhållande till varandra. Det kan ge uppslag till många spännande uppsatser och skrifter. Andreas menar att bilder är något som tilltalar människor i allmänhet. Bilden griper tag i människan! Avslutar han samtalet.