TAM-arkiv mobilmeny

Win-Win när Mathias Andersson gör lärande i arbete på TAM-Arkiv

Sedan några veckor tillbaka har TAM-Arkiv nöjet att ha Mathias Andersson här. Han gör sin första period av lärande i arbete (LIA) hos oss. Med ett mer vardagligt språkbruk är LIA praktik inom yrkeshögskoleutbildning. Mathias är 26 år och studerar utbildningen Digital marknadsförare på Sälj- och marknadshögskolan.

Under en sin första period av lärande i arbete (praktik) är Mathias Andersson på TAM-Arkiv. Han studerar utbildningen Digital marknadsförare vid Sälj och Marknadshögskolan. Foto: Lars Carlén.

Han berättar att det han har lärt sig under kurserna är sådant som han har ett stort intresse av. Han tycker att utbildningen fungerar som han trodde när han började.

Så hur går det då till att studera utbildningen Digital marknadsförare?

-Vi är på skolan två till tre dagar i veckan, resten är hemstudier. I slutet av varje kurs har vi antingen en skriftlig inlämning eller en muntlig presentation. En del av mina studiekamrater kommer direkt från gymnasiet, medan andra närmar sig 40 år. Det är betydligt fler kvinnor än män som går utbildningen.

Att göra praktik på TAM-Arkiv

Under tiden på TAM-Arkiv har Mathias arbetat med SEO, alltså insatser med målet att TAM-Arkivs webbplats ska få fler och relevanta besökare från sökmotorerna. Han har också arbetat med taggning av Instagraminlägg för att fler ska få upp ögonen för våra fina retrobilder. Dessutom gör Mathias research inför att TAM-Arkiv ska börja sända ut nyhetsbrev via e-post. För några av oss kollegor har Mathias hållit en muntlig presentation med förslag på ytterligare kommunikationsinsatser. Under de kommande veckorna kommer han bland annat medverka till att TAM-Arkivs annonsering i sociala medier kommer igång.

Idag är Mathias Andersson mitt i sin utbildning. Han kommer att göra ytterligare en LIA-period längre fram. Så vad vill han helst arbeta med när han har tagit examen från utbildningen? Han nämner att han inte skaffat sig en tydlig uppfattning om det ännu, men kanske att vara e-commerce manager eller att arbeta med analys av statistik av digitala marknadsföringsinsatser.

Det är en tillgång att ta emot en duktig student för LIA

För TAM-Arkiv är det mycket positivt att under flera veckor ha en ambitiös student som Mathias Andersson, som under sin tid här är en viktig resurs för att TAM-Arkiv ska nå ut ännu bättre digitalt. Det är viktigt att se LIA som win-win. På TAM-Arkiv lägger vi ner tid på handledning och får i utbyte under några veckor ytterligare en kompetent resurs med kunskap om digital kommunikation. En studerande med färska kunskaper direkt från utbildningen. Stort tack Mathias för dina fina insatser på TAM-Arkiv!

Text: Lars Carlén