TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Arkiv föreläser för sociologer

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv har en stor forskningspotential – inte minst inom sådana sociologiskt intressanta ämnen som professionalisering och genus….

Fotografier och kulturarv på nätet

TAM-Arkiv deltog genom arkivarie Jim Löfgren i Svenska Arkivsamfundets seminarium om digitalisering av fotografier och bildsamlingar med kulturarvsvärde. Ett mål för TAM-Arkiv är att i ökad utsträckning tillgängliggöra de rika arkiven från förbundens och yrkesföreningarnas historia genom digitalisering. Seminariet gav en bra överblick av den snabba utvecklingen på området idag för kultur­minnes­institutioner och andra berörda…

Polhemspriset delas ut

Sveriges Ingenjörers jubileumsår 2011 får sin final med den stora jubileums­­festen den 22 november, när även Polhemspriset delas ut. Det går till innovatören Georgios Psaros, för hans världsledande forskning inom sjukvårdsteknik. Polhemspriset delades ut första gången år 1878 av Ingenjörsföreningen och sedan 1891 av Svenska Teknologföreningen (STF). På Ingenjörshistoria kan du läsa mycket mer om Sveriges…

Premiär för Ingenjörshistoria

Ingenjörshistoria premiärvisas av TAM-Arkiv på Sveriges Ingenjörers fullmäktige den 20 november 2011. Webbplatsen Ingenjörshistoria berättar om ingenjörernas historia med hjälp av Saco-förbundet Sveriges Ingenjörers med föregångares arkiv, som sträcker sig från 1860-tal till idag. TAM-Arkiv, en ideell förening ägd av TCO och Saco-förbunden, har tagit fram webbplatsen på uppdrag av Sveriges Ingenjörer, med anledning av…

Saco:s arkiv till TAM-Arkiv

Vid en stor arkivleverans från Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation den 9 mars 2011 fick all personal rycka in i arkivdepån. Centralorganisationen blev medlemmar i TAM-Arkiv i december 2010, ett flertal Saco-förbund är sedan förut medlemmar….