TAM-arkiv mobilmeny

Utställning för Svenska Tandsköterskeförbundet

En viktig uppgift för TAM-Arkiv att hjälpa medlemmarna och andra arkivbildare hos TAM-Arkiv med marknadsföringen av deras arkiv. Detta sker ofta i samband med jubiléer, stämmor och kongresser. Svenska Tandsköterskeförbundet, ett av våra livaktiga yrkesförbund, firade i början av februari 2013 sitt 70 årsjubileum. Jubiléet var upplagt som en yrkeskonferens med rubriken ”Tandsköterska förr och…

Dokument – hanteringsstruktur i ny version

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller: Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen Gallringsanvisningar Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom organisationen samt för att upprätta en egen…

Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco blev medlemmar i TAM-Arkiv 2011 och som ett led i vårt arbete att verka för en bra service för förbunden bjöd Saco tillsammans med TAM-Arkiv in till en medlemsträff och utbildningsdag om informationsförvaltning och arkivering. Uppdatering: Ett 30-tal representanter för TAM-Arkivs medlemsförbund deltog i medlemsträffen. Material från presentationerna: TAM 6 – Struktur för dokumenthanteringsplan…

Välkommen till TAM-Arkivs nya webbplats!

Den 18 oktober 2012 hade TAM-Arkivs nya webbplats premiär, med nytt utseende och innehåll! Målet har varit att öppna webbplatsen för fler besökare med olika intressen och att bättre förmedla TAM-Arkivs verksamhet och möjligheter. TAM-Arkiv vill genom webbplatsen bättre lyfta fram arkiven, ge sökvägledningar och fånga intresse för mer forskning och ökat användande av arkiven….

Hjälp oss bygga TAM-Arkivs nya hemsida

Just nu arbetar vi för fullt med TAM-Arkivs nya webbplats. Vad vill du finna på den? Du som arbetar i någon av alla våra medlemsorganisationer, du som är forskare, du som har någon annan relation till TAM-Arkiv.– Har du haft glädje av vår nuvarande hemsida och hur?– Vad saknar du? Vad förväntar du dig att…

Ny rekommendation – om enkel digital arkivering

Flera av TAM-Arkivs medlemsförbund har efterfrågat enkla och handfasta råd för digital arkivering. TAM-Arkiv släppte därför nyligen rekommendationen ”TAM 8:2011 – Digital arkivering för vanliga användare”. Detta är den åttonde rekommendationen som tagits fram sedan arbetet med rekommendations­serien började för drygt tre år sedan. I rekommendationen beskrivs hur en vanlig användare kan arkivera exempelvis vanliga…

Ett litet folkrörelsearkiv

Ett av de mindre arkiven på TAM-Arkiv kommer från ”Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet”. Denna organisation bildades i början av 1980-talet och verkade drygt 20 år innan den gick in i SKTF, nuvarande Vision. Arkivets handlingar belyser, inte minst genom sitt förhandlingsmaterial, hur en gammal folkrörelse nästan tynar bort. I församling efter församling skär man ner…

Nyhetsbrev till TAM-Arkivs medlemmar

Detta nyhetsbrev (pdf) har gått ut till TAM-Arkivs medlemmar, där vi berättar vad som väntar under 2012: – Ny webbsida och start för profilsidor för medlemmar. – Medlemsträff 26 april – TAM-Arkivs föreningsstämma 22 maj – Alla medlemmar kan få en guidad visning av arkiven!…

Svensk ingenjörskonst under 150 år

Tre fantastiska filmer om svensk ingenjörskonst, där TAM-Arkiv bidragit med material, togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum 2011.  Nu finns dessa filmer att se på vår webbplats Ingenjörshistoria

Carl Larsson i Finland

”På vikingatåg i Dalom” är titeln på den här akvarellen i stort format av Carl Larsson, med det idylliska motivet. Den kom till på uppdrag av makarna Emil och Amanda Hammarlund, förgrundsgestalter på folkskolans område, för att litograferas i tidningen Jultomten år 1900. Carl Larsson anlitades som illustratör till tidningen vid ett 20-tal tillfällen från…