TAM-arkiv mobilmeny

Seminarium om bildupphovsrätt och sociala medier

TAM-Arkiv deltog i Digisams seminarium ”En dag om bildavtal, sociala medier och tredje mans användning på kulturarvsområdet”, den 23 april. Under dagen diskuterades frågor om kulturarvsinstitutionernas bildanvändning, och om upphovsrätt. Ett bildavtal som ska kunna användas för storskaligt användande av upphovsrättsskyddat material har tagits fram mellan representanter för Digisam och Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren för…

TAM-Arkiv deltog på föreningsstämma

TAM-Arkiv är medlem i Föreningen för Folkbildningsforskningsforskning. Föreningen ska vara en mötesplats för institutioner och enskilda individer verksamma inom folkbildningssektorn. TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson var närvarande vid föreningsstämman den 21 april. I anslutning till stämman hade man bjudit in Jan Edling, som är förbundsstyrelseledamot i Verdandi, för att hålla ett föredrag kring temat ”Strukturomvandling och…

Möte med systerorganisationer i övriga Norden

Den 8-9 januari möttes chefer för de nordiska arkivinstitutionerna inom privat sektor som arbetar med fackföreningsarkiv och andra sociala rörelsers arkiv för ett möte. Syftet är att dela med sig av erfarenheter och hitta gemensamma projekt. Värd för mötet var: PRIVATA STATSUNDERSTÖDDA ARKIV I FINLAND. I Finland verkar flera centralarkiv med olika målområden som samlar…

Möte om känsliga ämnen

Från utställningen om romer. I slutet av november deltog TAM-Arkiv i en konferens om känsliga och svåra teman i samband med samtidsdokumentationer. Det var Nätverket för Samtidsdokumentation som hade initierat mötet som hölls på Göteborgs Stadsmuseum. På programpunkterna fanns bland annat dokumentation kring supportermordet i Helsingborg, supporterliv med Malmö FF, fältarbete bland illegala flyktingar i…

”Doften av apotek” – ny publikation

”Det luktade medikamenter och främmande örter därinne och som barn var jag faktiskt rädd för apoteket.” Så berättar en senare apoteksanställd i yrkesminnesinsamlingen ”Doften av apotek” som nu finns att beställa från oss. TAM-Arkiv har i samarbete med Arbetets museum och föreningen Liv i Sverige gjort en yrkesminnesinsamling kring apoteksanställdas minnen. Den här yrkesminnes­dokumentationen, som pågått…

TAM-Arkiv på FA:s höstmöte i Uppsala

Folkrörelsernas arkivförbund (FA) höll under två dagar – 11-12 november – sitt höstmöte i Uppsala. Det hölls flera föredrag och det förkom också gruppdiskussioner med efterföljande redovisning. Föredragshållare från såväl folkrörelsesektorn som näringslivet deltog på mötet. Viktiga frågor som avhandlades var hur föreningsarkiven kan finansiera sin verksamhet och hur de kan göra den känd för…

Nio–Fem, ny tidskrift från TAM-Arkiv

TAM-Revy har bytt namn! Numera heter tidningen Nio–Fem – tidskrift om arbetsliv och profession. I det senaste numret uppmärksammas TAM-Arkivs historia i och med det aktuella 30-årsjubileet. Du kan också läsa om folkbildaren Alf Ahlberg, systematisk botanik och känslor i arbetslivet. Läs mer här….

TAM-Arkiv firade 30

Den 14 oktober firade TAM-Arkiv 30-årsjubileum med Öppet hus, utställning och program. Medlemmar i TAM-Arkiv, forskare och kollegor var inbjudna. Många besökare samlades i lokalerna, tittade på den speciellt framtagna utställningen om TAM-Arkivs egen historia, minglade och lyssnade på föredrag på temat tjänstemäns och akademikers organisering. Talade gjorde publicisten Anders Björnsson, statsvetaren Jenny Jansson och…

TAM-Arkivs arkivhandbok

Nu är TAM-Arkivs nya arkivhandbok tillgänglig via vår hemsida! Arkivhandboken är framtagen som ett stöd för våra medlemmar och deponenter i olika arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. I handboken ger vi konkreta råd om leveranser, förteckningsarbete, återsökning och framtagning av arkivmaterial, gallring, hantering av fotografier och digitalt material. Några av handledningarna i handboken finns även tillgängliga på vår…

Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma i Visby besöktes av TAM-Arkiv

Två medarbetare från TAM-Arkiv representerade organisationen på Folkrörelsernas Arkivförbunds (FA:s) stämma och konferens i Visby 14-15 maj. Värdar var Arkivcentrum Gotland som utgörs av Landsarkivet i Visby/Riksarkivet och Regionarkivet på Gotland. Äldre turistinformation hämtad från en utställning på Landsarkivet i Visby. Konferensen bjöd på årsmöte för både FA och Näringslivsarkivens Förening (NF) och föreläsningar om…