TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Analys av verksamhetsfusion presenterad i Köpenhamn

Analys av verksamhetsfusion presenterad i Köpenhamn

Den 18 januari 2019 presenterade TAM-Arkiv en fördjupad analys av vad som krävs i form av informationsanalys när två stora verksamheter slås ihop till en verksamhet. Fallstudien handlade om fusionen av svenska industritjänstemannaförbundet (Sif) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF) som år 2008 blev Unionen. Se bifogade presentation.
 
Presentationen skall ses som ett led i TAM-Arkivs arbete med att utveckla verktyg för en god informationsförvaltning inom de organisationer som är medlemmar i föreningen. Presentationen genomfördes i samarbete med forskare och genomfördes inom ramen för ett nordiskt forskningsnätverk. Det heter IRFD- Nätverk för digitalisering och arkivets framtid och pågår mellan 2018–2021. TAM-Arkiv medverkar och bevarar fortlöpande arbetet. Nätverkets syfte är att skapa ett livskraftigt forum där nordiska, europeiska och internationella forskare och praktiker kan mötas.
 
Nätverket syftar till att utveckla en gemensam förståelse av kärnkoncept som krävs och hitta sätt att möta de centrala utmaningarna som arkiv och arkivering möter i den digitala tidsåldern.
 
Träffen den 18 januari var den första i en rad framtida träffar.
 
 
Powerpoint presentation finns att ladda ner nedan:
 

http://tam-arkiv.se/sites/default/files/documents/tam_dokument/19-01-20%20Kopenhagen_TAM.ppt.pptx

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2019-02-23