TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Formatkonvertering och arkivering i digitaliseringens spår

Formatkonvertering och arkivering i digitaliseringens spår

Den 29 maj deltog TAM-Arkiv på ett seminarium för att utvärdera PREFORMA – Bevarandeformat för kulturinformation/e-arkiv, som är ett för-kommersiellt upphandlingsprojekt (PCP) som är samfinansierad av Europakommissionen under dess FP7-ICT Program. Under seminariet testades mjukvara för formatkonvertering eller kvalitetssäkring av konverterade filer. Projektledaren, Börje Justrell, fungerande som workshopsledare. Platsen var Riksarkivet i Stockholm.

Minnesinstitutioner ställs i detta nu inför en ökning i överföringar av elektroniska dokument och annat media-innehåll som ska bevaras långsiktigt. Bevarandemodellerna är ofta inspirerade av ISO 14721:2912,  en modell känd som ”OAIS-modellen” där överföringar och bevarande  byggs på informationspaket som innehåller både data och metadata.

Data är normalt lagrad i specifika filformat för dokument, bilder, ljud, video etc. som är producerade med mjukvara från olika leverantörer. Även om de överförda filerna är i standardformat kan implementeringsstandarder inte garanteras. Mjukvaruimplementeringsstandarderna som används vid produktionen av elektroniska filer är varken kontrollerade av institutioner som producerar dem eller av minnesinstitutioner. Överensstämmelsetester av överföringar görs, men är inte totalt tillförlitliga. Detta ställer till problem vid långsiktigt bevarande. Data-objekt, som är avsedda för bevarande, och som passerar igenom en okontrollerad generativ process, kan äventyra hela bevarandeöverföringen.

PREFORMAS övergripande syfte är att utforska kritiska faktorer när det gäller standard-implementeringens kvalitet för att tillsammans med en rad olika intressegrupper skapa ett långsiktigt hållbart ekosystem runt framtagna verktyg. Verktygen bör vara innovativa och ge en referens-implementering av de vanligaste filformatstandarderna för utvärdering av de samlingar som ska arkiveras och för samlingarnas korrektion.

PREFORMA riktar sig till en digitalt bevarande gemenskap i vid bemärkelse genom att tillhandahålla föreskrifter och återkoppling till utvecklare, standardiseringsorgan och minnesinstitutioner.

För att skapa en win-win situation kommer PCP, som följer reglerna för anbud inom den offentliga sektorn, att matcha minnesinstitutionernas professionella kunskap och leverantörernas skicklighet i att utveckla och lansera produkter. Gemensam anskaffning kommer att göra det möjligt för PERFORMA att bygga ett hållbart nätverk av gemensamt intresse, där de offentliga upphandlarna kan stå i kontakt med varandra och samarbeta bortom den av Europakommissionen fastställda finansieringsperioden.

Resultaten kommer att vara i stort sett utspridda under projektets livstid och uppsummeras vid den slutliga konferensen.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2017-06-27