TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Föreläsning om e-arkiv på Arkivforum

Föreläsning om e-arkiv på Arkivforum

Den 13 mars närvarade TAM-arkiv på en fördjupningsdag på Arkivforum, under temat e-arkiv. Föreläsningen hölls av två representanter från Stockholms stadsarkiv: en arkivarie och en IT-strateg, vilka delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar kring införandet av e-arkivet. Stockholms stad var en av de första organisationerna i Sverige med ett e-arkiv när de gick i drift med e-arkivet 2010.

Projektet med att förbereda och införa e-arkivet tog två år, och inbegrep att upphandla och utveckla e-arkivplattform, processer och vägledningar för e-arkivet och att ta fram t.ex standardiserade metadata och redovisningsstrukturer. En av utmaningarna är användarvänligheten – att e-arkivet ska vara lätt att använda och förstå både för den som söker information och den som ska lämna information.

En annan viktig del är att säkerställa informationssäkerheten: att informationen i arkivet ska vara skyddad mot förändringar, obehörig åtkomst, förvanskning eller förstörelse, samt att rätt information ska kunna nås när den behövs. Det innebär att man måste jobba med t.ex. informationsklassificering, metadata och indexering, och integration med levererande verksamhetssystem.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2014-03-18