TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Ett arkiv i Ungern med öppenhet som imperativ

Ett arkiv i Ungern med öppenhet som imperativ

TAM-Arkiv följer vad som händer inom andra institutioner som har arbetets historia och fackföreningsarkiv som sin huvudsakliga uppgift. International Association of Labour History Institutions (IALHI) sammansluter arkiv, bibliotek dokumentationscenter, musei- och forskningsinstitutioner från hela världen som är specialiserade på historia angående arbete och socialt liv.

År 2013 hölls den årliga konferensen i den ungerska huvudstaden. I Goldberger House i Budapest finns OSA Archivum (OSA), ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna i modern tid. OSA är en undervisande, forskande och kulturell institution som vill prestera sitt material på innovativa sätt. Arkivet rymmer stora mängder av skriftliga dokument, böcker, tidskrifter, fotografier och andra källor till kunskap.

Arkivet verkar för ökad transparens kring arkivmaterial (dokumenten ligger under ett dubbelglasat tak för att symbolisera detta). Det är en öppen institution där vem som helst över 16 år kan bedriva forskning utan krav på rekommendationsbrev från någon forskningsinstitution. I sina ansträngningar att hitta nya sätt att nå ut till allmänheten anordnar institutionen bl.a. utställningar, konstprojekt och årliga dokumentära filmfestivaler. OSA Archivum menar att arkivens och arkivariernas roll bör vara att tillgängliggöra information – inte att bevaka hemligheter.

Årets konferens handlade mycket om arbetets betydelse och huvudtalare var den berömde professorn i historia Jürgen Kocka, som är känd för sin banbrytande forskning om tjänstemännens roll och betydelse i samhället i Tyskland och i USA. Se www.osaarchivum.org/press-room/events/IALHI-conference

Av: Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv

Skapad 2013-10-14