TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ ”Den nya öppenheten” – konferens om öppen data

”Den nya öppenheten” – konferens om öppen data

TAM-Arkiv deltog på en konferens i Stockholm 23-24 oktober kallad ”Den nya öppenheten” som arrangerades av Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet. Konferensens tema var ”öppenhet och sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv och samhällsglömska”. Innehållsmässigt vände sig konferensen i första hand till arkivinstitutioner inom offentlig sektor men kunde innehålla en del värdefull information även för enskilda institutioner.

Bland programpunkterna fanns bland annat ett inslag som berörde en internationell studie av yrkesverksamma inom records management i Storbritannien och hur en ny lagstiftning där, som i viss mån närmar sig offentlighetslagstiftningen, påverkat deras yrkesutövande. Med mer komplexa frågeställningar, högre krav på service men också ett utbyggt nätverkande och erfarenhetsutbyte som följd. Dessutom väckte föredraget frågan om en separation mellan recordsmanagers och arkivarier vore önskvärt att införa även här i Sverige för att öka yrkesgruppernas status.

Värdet av öppen data ur demokratisynpunkt var ett annat inslag där exempel gavs på icke-kommersiella projekt där privatpersoner använt öppen data för att skapa populära appar som ”Res i Sthlm”, VAB-appar och väder-appar utan vinstintresse.

Kulturinstitutioner som Riksantikvarieämbetet visade hur de genom öppen data bidrar att sprida exempel ur sin rika fotosamling på forum som FlickR till en bred allmänhet. Samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, Digisam, betonade behovet av öppen data för minnesinstitutionernas uppbyggnad av det digitala kulturarvet.

Ett praktiskt fall från ett arbete med en processorienterad dokumenthanteringsplan vid Smittskyddsinstitutet betonade vikten av att vara med hela vägen och delta aktivt även i själva implementeringen ute i organisationen.

Under konferensen fattades också beslut om ett samgående mellan Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet. Den nya föreningen namn blir Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2013-11-06