TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco blev medlemmar i TAM-Arkiv 2011 och som ett led i vårt arbete att verka för en bra service för förbunden bjöd Saco tillsammans med TAM-Arkiv in till en medlemsträff och utbildningsdag om informationsförvaltning och arkivering.

Uppdatering: Ett 30-tal representanter för TAM-Arkivs medlemsförbund deltog i medlemsträffen. Material från presentationerna:

TAM-Arkiv strävar efter att motsvara de krav som ställs av den nya informationstekniken, bevakar aktivt utvecklingen av digital informationshantering och följer internationella standarder inom området, vilket ställer höga krav på kunskap inom såväl lagstiftning som teknikfrågor inom området. På informationsträffen ges exempel på arbete med digital informationsförvaltning som kan vara till nytta för dig. Deltagare från Saco och TCO med anslutna förbund samt andra föreningar anslutna till TAM-Arkiv och samverkansorganisationer välkomnas!
 
Syftet med nätverket är att informera om nyheter och förändringar inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet, att utveckla och stimulera arkiv- och dokumenthanteringsverksamheten samt att lyfta fram arbetet för ökad tillgänglighet till arkiv.

Torsdagen den 24 januari 2013, kl 9.30–13.00 inbjuder vi nätverket för arkivansvariga på förbunden till en nätverksträff, se inbjudan och program.

Välkomna!

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2013-01-24