TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Välkommen till TAM-Arkivs nya webbplats!

Välkommen till TAM-Arkivs nya webbplats!

Den 18 oktober 2012 hade TAM-Arkivs nya webbplats premiär, med nytt utseende och innehåll! Målet har varit att öppna webbplatsen för fler besökare med olika intressen och att bättre förmedla TAM-Arkivs verksamhet och möjligheter.

TAM-Arkiv vill genom webbplatsen bättre lyfta fram arkiven, ge sökvägledningar och fånga intresse för mer forskning och ökat användande av arkiven.

På webben ges även ökat stöd till medlemmarna för deras informationsbevarande och arkivfrågor där TAM-Arkivs tjänster och råd har gjorts tydligare, en sektion som kommer att kunna utvecklas med t.ex. utbildning.

Webbplatsen kommer att kunna användas långsiktigt för att bygga kunskap om medlemmarnas fackliga historia, professioner och samhällsbetydelse. Alla medlemsorganisationer i TAM-Arkiv kommer successivt att få profilsidor där de presenteras med historiker, arkiv, dokument och fotografier. Först färdiga och ute nu är sidor för Civilekonomerna, Finansförbundet, Polisförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Profilsidorna kommer att kunna byggas ut med mer innehåll där medverkan från organisationerna välkomnas.

Arbetet med webben kommer att fortsätta. Lämna gärna synpunkter och förslag på vad du vill se mer av!

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2012-10-18