TAM-arkiv mobilmeny

Så skapas goda skolresultat

Varför har vissa professioner högre status än andra? Hur påverkar våra tidiga livserfarenhet vårt sätt att agera?  Det är frågor som Carina Carlhed Ydhag – professor i pedagogik – har forskat om.

Carina Carlhed Ydhag intervjuas av TAM-Arkivs Leif Jacobsson

Carina började sin bana med att forska om habilitering utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier. Enligt Bourdieu agerar vi utifrån våra tidigare erfarenheter – ett “praktiskt förnuft” – och inte utifrån abstrakta teorier om hur tillvaron är beskaffad. Under vår uppväxt lär vi oss att tycka att vissa saker är möjligt och andra inte möjligt. Att vissa saker är värdefulla och att andra saker inte är värdefullt. Mycket av detta är vi inte fullt medvetna om.

Carina har också forskat om hur barn och ungdomar skolprestationer. Varför lyckas vissa barn i  skolan trots att de verkar ha oddsen emot sig? Lyssna på hennes intressanta redogörelse!