TAM-arkiv mobilmeny

Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell, föddes 1873 i Karlstad. Han var en svensk ämbetsman. Karl Axel Fryxell blev filosofie doktor i Uppsala 1900 och avlade juris kandidatexamen där 1902. Han var sekreterare i Kommerskollegium 1906-1910, därefter expeditionschef i Finansdepartementet 1910-1913 och generaldirektör för Kommerskollegium från 1913 till 1935. Under Fryxells ledning utvecklades Kommerskollegium till ett modernt ämbetsverk…

Gabriel Thulin – ordförande i nio år

Föreningen Norden tidigare ordförande Gabriel Thulin föddes 1865 i Helsingborg. Den Thulinska skäkten var – enligt hans självbiografi – en gammal präst- och klockaresläkt som härstammade från Danmark. Hans far var först läroverkslärare och blev sedan kyrkoherde i Väling och Kattarp i Skåne. Han kallade sina minnen ”ett söndagsbarns anteckningar”. Hans mor hade berättat att…

Louis De Geer – den förste ordföranden

Gerhard Louis De Geer af Finspång, född den 27 november 1854 i Kristianstad i Skåne. De Geer studerade juridik vid Uppsala Universitet från 1873. Han blev jur. kand. 1879. Han blev sedan vice häradshövding 1881, amanuens i finansdepartementet 1884 och tillförordnad kanslisekreterare där 1888-1892. Därefter blev han genom tjänstgöring i riksdagsutskott, statliga kommittéer och i…

Forskning och litteratur om FSUH

Under den här sidan presenteras litteratur och forskning som antingen handlar om Föreningen för svensk undervisningshistoria eller där föreningens arkivhandlingar har använts som källmaterial….

Forskning och litteratur om SSR

Litteratur Kristenson, Per Olof (författare) och Sveriges socionomers riksförbund (medarbetare): “Det är vi som är … : SSR”. 1979. Akademikerförbundet SSR: “Framtidens personalarbete : ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen”. Akademikerförbundet SSR. 1993. Hallebrant, Lennart & Johansson, Ingrid & Olsson, Sven-Erik: “Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker : fakta, råd och tips”. Arbetsförmedlingen Akademiker…

Forskning och litteratur

Universitetslärare 25 år De lärdas historia Blomqvist, Göran: “Från de lärdas republik till Sveriges Universitetslärarförbund. Del 1: Äldsta tid till 1940”. SULF:s skriftserie. Fredriksson, Bert: “SULF 1984 – 1994  – En ung historia”. SULF:s skriftserie….

Forskning och litteratur om PTK

Madeleine Wänseth: Privattjänstemannakartellens tillkomst – samt – förslag till två forskningsprojekt.  Stockholm. 1984. Förstudie….

Forskning och litteratur om TCO

Litteratur • Tommy Nilsson: Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (Lund 1985). • Per Sandberg: Tjänstemannarörelsen. Uppkomst och utveckling (Stockholm 1969). • TCO 60 år. 1944-2004 (Stockholm 2004)….

Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Historik Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm Litteratur i urval Bergstrand, H (1958): Svenska Läkaresällskapet 150 år: dess tillkomst och utveckling: en återblick. Lund Bohm, E (1961): Okänd, godkänd och legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första femtio år. Stockholm Fåhreus, R (1944): Läkekonstens historia 1-3. Stockholm Haeger, K…

Forskning och litteratur om Finansförbundet

Avhandlingar På Lunds Universitet, Ekonomisk Historiska institutionen, pågår forskning som använder sig av TAM-Arkivs material som källa. Tobias Karlsson har granskat sedvaneutredningen som genomfördes av Finansförbundet från år 1938 till 1943. Sedvaneutredningen syftade till att kartlägga både arbetsvillkoren och pensionsvillkor för bankanställda.   Kajsa Holmberg, också hon från Ekonomisk Historiska institutionen på Lunds Universitet, har i…