TAM-arkiv mobilmeny

Civilekonomernas arkiv

Verksam från: 1968 Typ av organisation: Fackförbund (Saco) Tidigare namn, andra namnformer: Civilekonomernas Riksförbund (1968-1990) Historia: Civilekonomernas Riksförbund (Civilekonomerna) är både ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Som fackförbund arbetar man för att medlemmarna ska få bra villkor i sitt arbetsliv och som intresseorganisation för att medlemmarna ska utvecklas i sina karriärer. Civilekonomernas historia…

TCO:s arkiv

Beståndskod: TAM 3 Verksam från: 1944 Typ av organisation: Centralorganisation Historia: Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna “att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att…

Svenska Tandsköterskeförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 646 Verksam från: 1943 Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation Historia: Svenska Tandsköterskeförbundet STF bildades den 27:e juni 1943. Syftet var att verka för bättre anställningsförhållanden och större utbildningsmöjligheter för tandsköterskor. Under förbundets första år var medlemsantalet omkring 500. Redan andra året ökade lokalavdelningarna från sex till tretton stycken, och 2006 var man…

Förhandlings- och samverksansrådet PTK:s arkiv

Beståndskod: TAM 7 Verksam från: 1973 Typ av organisation: Samverkansorganisation Tidigare namn, andra namnformer: Privattjänstemannakartellen PTK (1973-2005) Historia: Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och…

Svenska Läkaresällskapets arkiv

Beståndskod: TAM 716 Verksam från: 1808 Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation Historia: Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en vetenskaplig organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Organisationen verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund. Svenska Läkaresällskapet är en av Europas…

Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 49 Verksam från: 1886 Typ av organisation: Fackförbund (TCO) Tidigare namn, andra namnformer: Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet (1886-1931) Historia: Då Svenska Barnmorskeförbundet bildades 1886 var det landets första yrkesförening i ett kvinnodominerat arbete. Barnmorskor gick samman kring frågor som rörde utbildning, arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor. Förbundets tidning, ”Jordemodern”, började ges ut 1888 som ett…

Polisförbundets arkiv

Verksam från: 1903 Typ av organisation: Fackförbund (TCO) Tidigare namn, andra namnformer: Svenska Polisförbundet, SPF Historia: I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel och de som försökte organisera poliser blev omedelbart avskedade. 1903 grundades Svenska Polisförbundet och idag organiserar Polisförbundet de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige och studenter vid…

Föreningen för Svensk Underviningshistorias arkiv

Beståndskod: TAM 708 Verksam från: 1920 Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation Historia: Föreningen för svensk undervisningshistoria bildades 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall. Syftet var att öka kännedomen om undervisningshistoria, undervisningsmaterial och undervisningsinstitutioner i Sverige. Detta genom att söka upp, samla in och bevara arkivalier rörande svensk undervisningshistoria. Struktur och sökingångar: Arkivet består…

Finansförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 9 Verksam från: 1887 Typ av organisation: Fackförbund (TCO) Tidigare namn, andra namnformer: Svenska Bankmannaföreningen, Sbmf (1887-1943) Svenska Bankmannaförbundet, Sbmf (1943-1994) Historia: Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en…

Akademikerförbundet SSR:s arkiv

Beståndskod: TAM 552 Verksam från: 1958 Typ av organisation: Fackförbund (Saco) Tidigare namn, andra namnformer: Sveriges Socionomers Riksförbund, 1958-1981 Sveriges Socionomers, Personal- och Förvaltningstjänstemäns Riksförbund, 1981-1993 Historia: Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund…