TAM-arkiv mobilmeny

Lennart Bodström

Ture Lennart Bodström föddes i Göteborg den 20:e april 1928. Hans far hette Ture Bodström och var typograf. Hans mor hette Elsa Dunér och arbetade som servitris vid tiden för Lennarts födelse. Uppväxtåren Lennart Bodström föddes utom äktenskapet och tillbringade sina första elva månader på ett barnhem Göteborg. Han blev sedan omhändertagen av sin farfar…

Thorbjörn Fälldin – Statsminister och ordförande i Föreningen Norden

Thorbjörn Fälldin föddes 1926 i Ångermanland. Han var son till lantbrukaren Nils Johan Fälldin och Hulda Olsson. Fälldin blev så småningom själv lantbrukare på gården i mitten av 1950-talet. Han blev också tidigt politiskt engagerad i bonderörelsen. Som ung blev Fälldin aktiv i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU en föregångare till Centerns Ungdomsförbund. Det var en…

Otto Nordenskiöld

Erik Otto Edvard Nordenskiöld föddes den 24 juli 1914 i Hausjärvi i Finland. Nordenskiöld tillhörde en gammal adelsläkt som utmärkt sig i såväl Sverige som Finland genom att ha frambringat många framstående militärer, geografer och forskningsresande. Exempelvis var han brorsonson till den berömde forskningsresanden Adolf Nordenskiöld som ombord på skeppet Vega fann Nordostpassagen. Otto Nordenskiölds…

Berit Andnor Bylund, Ny ordförande i Föreningen Norden

Det känns hedersamt, roligt och spännande att få vara en del av Föreningen Norden, säger hon efter valet i samband med föreningens fullmäktige vid Nordens folkhögskola på Biskops Arnö 9-10 juni. Det är ingen nybörjare i nordiska frågor som nu går in i ordföranderollen. Bland annat var hon under åren 2002 -2006 nordisk samarbetsminister i…

Inger Ohlsson

Inger Ohlsson Örtendahl, född Ohlsson den 7:e november 1949 i Sundsvall. Hennes far Erik var egen företagare och hennes mor Gerda var hemarbetande. Utbildning och tidigt arbetsliv Inger Ohlsson utbildade sig till legitimerad barnsjuksköterska. När hon sedan började arbeta  engagerade hon sig fackligt inom SHSTF ( idag är det namnändrat och heter Vårdförbundet) och innan…

Bengt Göransson

Bengt Göransson, föddes 1932 i Brännkyrka församling, Stockholm. Han är en svensk, socialdemokratisk politiker, konsultativt statsråd (kultur- och skolminister) 1982–1989, utbildningsminister 1989–1991, ledamot av riksdagen 1985–1991. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2006. Han är medlem i IOGT-NTO och livligt intresserad av folkbildning. År 2010 gav han ut boken Tankar om politik. Bengt Göransson är…

Björn Rosengren

Björn Folke Rosengren, föddes i Sofia församling i Stockholm den 14:e april 1942. Uppväxtåren Björn Rosengren växte upp på Södermalm och flyttade senare till Sköndal söder om Stockholm. Hans mor – Naima – var hattmodist. Han far – Folke – var skräddare och egen företagare. Modern och fadern diskuterade ofta politik och litteratur, något som…

Kristina Persson – den första kvinnliga ordföranden

Kristina Persson föddes strax före det andra världskrigets slut, den 16 april 1945, i Östersunds församling i Jämtlands län. Hennes far var en framgångsrik entreprenör som lade grunden till investmentbolaget AB Persson Invest. Eftersom Jämtland alltid har haft en självklar förbindelse med grannlandet Norge utvecklade familjeföretaget tidigt affärsrelationer med Norge. Familjen semestrade också ofta i…

Sinikka Bohlin – en ordförande med miljöengagemang

Sinikka Bohlin föddes 1947 i Björneborg i Finland. Hon gick i skolan i Torneå och började sedan läsa på Lärarhögskolan i Uleåborg. Efter avslutad folkskollärarexamen började hon jobba som lärare i Torneå-dalen. Hon har två halvbröder som kom till Sverige från Finland under andra världskriget som s.k. ”krigsbarn”. Sinikka migrerade som vuxen från Finland till…

Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell, föddes 1873 i Karlstad. Han var en svensk ämbetsman. Karl Axel Fryxell blev filosofie doktor i Uppsala 1900 och avlade juris kandidatexamen där 1902. Han var sekreterare i Kommerskollegium 1906-1910, därefter expeditionschef i Finansdepartementet 1910-1913 och generaldirektör för Kommerskollegium från 1913 till 1935. Under Fryxells ledning utvecklades Kommerskollegium till ett modernt ämbetsverk…