TAM-arkiv mobilmeny

Forskning och litteratur om SSR

Litteratur Kristenson, Per Olof (författare) och Sveriges socionomers riksförbund (medarbetare): “Det är vi som är … : SSR”. 1979. Akademikerförbundet SSR: “Framtidens personalarbete : ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen”. Akademikerförbundet SSR. 1993. Hallebrant, Lennart & Johansson, Ingrid & Olsson, Sven-Erik: “Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker : fakta, råd och tips”. Arbetsförmedlingen Akademiker…

Civilekonomernas Riksförbunds historia

Civilekonomerna organiserar idag civil­ekonomer och studerande som avser att avlägga lägst ekonomie kandidat­examen (el. motsvarande). Som fackförbund arbetar man för medlemmarnas villkor i arbetslivet och som intresseorganisation för medlemmarnas karriärsutveckling. Men det hela började på 1930-talet. ”Herrar Taxeringsrevisorer”, så inleder Ernst G Bergqvist en skrivelse daterad 19 november 1937 som går ut till landets av…

Svenska Tandsköterskeförbundets historia

STF:s historia Svenska Tandsköterskeförbundet STF bildades den 27:e juni 1943. Syftet var att verka för bättre anställningsförhållanden och större utbildningsmöjligheter för tandsköterskor. Under förbundets första år var medlemsantalet omkring 500. Redan andra året ökade lokalavdelningarna från sex till tretton stycken, och 2006 var man uppe i närmare trettio. STF ville som centralorganisation vara en enad…

Svenska Barnmorskeförbundets historia

Landets första kvinnodominerade förbund M Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm…

FSUH:s historia

Bakgrund Föreningen bildades den 5 juli år 1920 av Bror Rudolf Hall (1874-1950), lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund. Hall arbetade efter första världskriget med att propagera för att rädda arkivaler från skolans värld med skrivelser till myndigheter och i tidningsartiklar för allmänheten. I augusti år 1920 fick Hall ett officiellt uppdrag…

SSR:s historia

Strejker och turbulens SSR har hittills varit involverad i tre strejker: 1966, 1971 och 1986. Lönepolitik har varit den stora återkommande centrala frågan i alla konflikterna. 1970-talet beskrivs som förbundets mest turbulenta tid då många generella samhällsfrågor som socialpolitik, demokrati och utbildning diskuterades inom förbundet. Vid SACO-strejken 1971, där socionomer i kommunal tjänst deltog, uppmärksammades…

PTK:s historia

Ingvar Seregard, den första ordföranden i PTK. Foto: Allan Myrman. Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Idén till samverkan fanns…

TCO:s historia

TCO:s styrelse med nye ordföranden Lennart Bodström, 1970, Stadshuset. Foto Björn Myrman TCO:s bildande Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och “gamla” Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den senare var en sammanslutning av förbund och föreningar inom den offentliga…

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet SLS är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte…

Finansförbundets historia

På Sundsvalls Enskilda Bank, Huvudkontoret, 1920. Finansförbundet, TAM-Arkiv. Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Förbundet är anslutet till TCO. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Under organisationens första år fungerade den mest som en sällskapsförening…