TAM-arkiv mobilmeny

Akademikerförbundet SSR:s arkiv

Beståndskod: TAM 552 Verksam från: 1958 Typ av organisation: Fackförbund (Saco) Tidigare namn, andra namnformer: Sveriges Socionomers Riksförbund, 1958-1981 Sveriges Socionomers, Personal- och Förvaltningstjänstemäns Riksförbund, 1981-1993 Historia: Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund…

Filip Anger

Filip Anger föddes den 1:a september 1898 i Angered, Älsborgs län. Studier och tidigt arbetsliv Filip Anger började sina högre studier vid Sociala Institutet i Stockholm. Han avlade en fil.kand-examen 1923. År 1940 blev han anställd som amanuens vid Stockholms stads statistiska kontor.  Parallellt med sitt fackliga engagemang fortsatte han sitt yrkesarbete vid Stockholms stads…

Ruben Wagnsson

Ruben Wagnsson föddes den 8:e september 1891 i Örebro. Han far hette Gustaf Wagnsson och var metodistpastor. Fadern hade växt upp under fattiga omständigheter i en arbetarfamilj. Hans mor hette Adéle Ruben. Hon kom från ett välbärgat hem – hennes far var godsägare och hennes mor född friherrinna. Uppväxtåren När Ruben var två år flyttade…

Sture Nordh

Sten Sture Vilhelm Nordh, föddes den 3:e juni 1952 i Ragvaldsträsk, en by utanför Skellefteå. Tidigt arbetsliv och facklig aktivitet Sture Nordh blev tidigt föreningsaktiv. Redan i skolåren var han verksam inom Sveriges Elevers Centralorganisation (Seco) och i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU). Han var ledamot i Seco:s centralstyrelse och deltog där i olika debatter om skolpolitik….

Sinikka Bohlin – en ordförande med miljöengagemang

Sinikka Bohlin föddes 1947 i Björneborg i Finland. Hon gick i skolan i Torneå och började sedan läsa på Lärarhögskolan i Uleåborg. Efter avslutad folkskollärarexamen började hon jobba som lärare i Torneå-dalen. Hon har två halvbröder som kom till Sverige från Finland under andra världskriget som s.k. ”krigsbarn”. Sinikka migrerade som vuxen från Finland till…

Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell, föddes 1873 i Karlstad. Han var en svensk ämbetsman. Karl Axel Fryxell blev filosofie doktor i Uppsala 1900 och avlade juris kandidatexamen där 1902. Han var sekreterare i Kommerskollegium 1906-1910, därefter expeditionschef i Finansdepartementet 1910-1913 och generaldirektör för Kommerskollegium från 1913 till 1935. Under Fryxells ledning utvecklades Kommerskollegium till ett modernt ämbetsverk…

Gabriel Thulin – ordförande i nio år

Föreningen Norden tidigare ordförande Gabriel Thulin föddes 1865 i Helsingborg. Den Thulinska skäkten var – enligt hans självbiografi – en gammal präst- och klockaresläkt som härstammade från Danmark. Hans far var först läroverkslärare och blev sedan kyrkoherde i Väling och Kattarp i Skåne. Han kallade sina minnen ”ett söndagsbarns anteckningar”. Hans mor hade berättat att…

Louis De Geer – den förste ordföranden

Gerhard Louis De Geer af Finspång, född den 27 november 1854 i Kristianstad i Skåne. De Geer studerade juridik vid Uppsala Universitet från 1873. Han blev jur. kand. 1879. Han blev sedan vice häradshövding 1881, amanuens i finansdepartementet 1884 och tillförordnad kanslisekreterare där 1888-1892. Därefter blev han genom tjänstgöring i riksdagsutskott, statliga kommittéer och i…

Torsten Nothin – Ordföranden som ändrade inriktning

Torsten Karl Viktor Nothin föddes 16 februari 1884 i Voxtorps församling i Jönköpings län. Han var son till en kyrkoherde och växte upp i prästgårdar i Värnamobygden. I sin bok ”Från Branting till Erlander” berättar Nothin hur han upptäckte hur bondebefolkningen runt omkring levde under hårt arbete och i regel knappa villkor. Han började sedan…

Conrad Carleson – ordförande under ett år

Conrad Carleson föddes 1868 i Döderhults församling, Kalmar län. Carleson tillhörde en gammal svensk adelsätt. Han föddes på en herrgård i Döderhults socken. Han var son till en ryttmästare. Carleson hade ett omväxlande arbetsliv. Han var statsråd (liberal), företagsledare, förläggare och tjänsteman. Carleson var extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i Norrköping 1888-1889 och tog hovrättsexamen…