TAM-arkiv mobilmeny

Forskning och litteratur om Svenska tandsköterskeförbundet

Litteratur   Herulf, Gustaf: “Tandsköterskan och röntgen”. Sveriges tandläkareförbunds förlagsförening. 1952. Stoltz-Ohlsson, Ulla och Treby, Harriet: “Var så god och skölj!”. Handelstjänstemannaförbundet HTF och Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund SKTF. 1981. Rudberg, Ann: ”Britt-Marie sadlade om från tandsköterska till bilförsäljare”. SKTF-tidningen. 1989, nummer 20, sidan 4-7. Nordström, Gunni: ”Amalgamet tvingade henne sluta jobba: förgiftad tandsköterska blir pilotfall i…

Forskning och litteratur om Svenska barnmorskeförbundet

Litteratur och avhandlingar i urval: Keinänen, Marja-Liisa, Från jordemor till barnmorska : övergången från traditionell födelsehjälpsmodell till skolmedicinsk modell, ingår i Svensk religionshistorisk årsskrift, Stockholm 1985 Wiktorell Gyrith, Tre generationer mödrars kunskapsöverföring vid graviditet, förlossning och moderskap, Hälsouniversitetet i Östergötland, Institutionen för omvårdnadsforskning, Linköping 1997 Öberg Lisa, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk…

Forskning och litteratur om FSUH

Under den här sidan presenteras litteratur och forskning som antingen handlar om Föreningen för svensk undervisningshistoria eller där föreningens arkivhandlingar har använts som källmaterial….

Forskning och litteratur om SSR

Litteratur Kristenson, Per Olof (författare) och Sveriges socionomers riksförbund (medarbetare): “Det är vi som är … : SSR”. 1979. Akademikerförbundet SSR: “Framtidens personalarbete : ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen”. Akademikerförbundet SSR. 1993. Hallebrant, Lennart & Johansson, Ingrid & Olsson, Sven-Erik: “Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker : fakta, råd och tips”. Arbetsförmedlingen Akademiker…

Forskning och litteratur

Universitetslärare 25 år De lärdas historia Blomqvist, Göran: “Från de lärdas republik till Sveriges Universitetslärarförbund. Del 1: Äldsta tid till 1940”. SULF:s skriftserie. Fredriksson, Bert: “SULF 1984 – 1994  – En ung historia”. SULF:s skriftserie….

Forskning och litteratur om PTK

Madeleine Wänseth: Privattjänstemannakartellens tillkomst – samt – förslag till två forskningsprojekt.  Stockholm. 1984. Förstudie….

Forskning och litteratur om TCO

Litteratur • Tommy Nilsson: Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (Lund 1985). • Per Sandberg: Tjänstemannarörelsen. Uppkomst och utveckling (Stockholm 1969). • TCO 60 år. 1944-2004 (Stockholm 2004)….

Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Historik Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm Litteratur i urval Bergstrand, H (1958): Svenska Läkaresällskapet 150 år: dess tillkomst och utveckling: en återblick. Lund Bohm, E (1961): Okänd, godkänd och legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första femtio år. Stockholm Fåhreus, R (1944): Läkekonstens historia 1-3. Stockholm Haeger, K…

Forskning och litteratur om Finansförbundet

Avhandlingar På Lunds Universitet, Ekonomisk Historiska institutionen, pågår forskning som använder sig av TAM-Arkivs material som källa. Tobias Karlsson har granskat sedvaneutredningen som genomfördes av Finansförbundet från år 1938 till 1943. Sedvaneutredningen syftade till att kartlägga både arbetsvillkoren och pensionsvillkor för bankanställda.   Kajsa Holmberg, också hon från Ekonomisk Historiska institutionen på Lunds Universitet, har i…

Forskning och litteratur om Polisförbundet

Följande avhandlingar och uppsatser har använt material från TAM-Arkiv i sin forskning. Avhandlingar Dahlgren, Johanna, Kvinnor i polistjänst: Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket 1957-1971. Uppsatser Meyer, Richard, Tre lokalavdelningars utträde ur Svenska Polisförbundet under 1950-talet, uppsats 40 poäng, Stockholms universitet, 1989. Dahlgren, Johanna, Likställighetens försvarare. Svenska Polisförbundet och kvinnliga poliser 1957-1971,…