TAM-arkiv mobilmeny

Vem är det som sitter i forskarsalen i dag?

På senare tid sitter Hugo Ljungqvist ofta i TAM-Arkivs forskarsal. Vad är det han läser om?

Som del i programmet historia och statsvetenskap skriver Hugo nu en C-uppsats om hur Sveriges Folkskollärarförbund och Sveriges Folkskollärarinneförbund beskrev grundskolereformen 1963. Han har ingen tidigare erfarenhet av ämnet. Det var hans handledare som tipsade om TAM-Arkiv och det material som finns till hands här.

Hugo har tidigare skrivit en B-uppsats om hur Formel 1 framställdes i svenska dagstidningar på 1900 – 1920-talet. Han har läst tidig och tidig modern historia i ett par år samt statsvetenskap med fokus på samhällssystem och politiska system.

Andra spännande saker Hugo varit med om är ett stipendium till Fulbrightprogrammet, läs: Fulbrightprogrammet – Wikipedia. Han reste till USA tillsammans med 19 andra studenter från Europa för att i ett kulturellt utbyte förbättra relationen mellan olika länder. Han har också suttit i EU-parlamentet och diskuterat olika frågor.

Några konkreta planer för framtiden har inte Hugo här och nu. Antingen blir det jobb eller ytterligare studier. Med sina blott 22 år finns utrymme att fundera vidare från en bra plats. Nämligen TAM-Arkiv.