TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Arkiv besöker Järvaveckan

Fredag den 31 maj besökte en av TAM-Arkivs medarbetare Järvaveckan. Många intressanta utställare och seminarier!

Bevakningen kring Järvaveckan är rigorös. Väskor gås igenom och många poliser och väktare är på plats. Innanför finns många organisationer och myndigheter som är där för att informera om sin verksamhet och möta allmänheten.

I ett av de första tälten möter vi representanter för pwc – ett företag som tillhandhåller konsulttjänster och revision. De är här för att informera om sin verksamhet och hjälpa människor att få struktur på sin CV. Det är många företag på plats som vill verka för mångfald och integration, förklarar de. Människor har sökt deras råd. Vissa har bara velat prata, andra har varit arbetssökande. Besökarna har alltså haft olika livssituation. En del har varit mitt i karriären – andra har varit studenter. Många har varit utrikesfödda, förklarar de – kanske från trakten kring Järva. Organisationsspråket inom pwc är engelska. Den som vill söka jobb inom deras företag kan välja att skriva sin ansökan antingen på svenska eller engelska.

Vad är då Järvaveckan? Det är ett evenemang som arrangeras av Stiftelsen ”The Global Village” och initierades av Ahmed Abdirahman 2016. Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i samhället i stort och speciellt i socioekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en lösnings-orienterad diskussion om förbättrad integration.

Målet när Järvaveckan skapandes var att det skulle bli ”Sveriges viktigaste mötesplats för samhällsengagerade”. Och evenemanget har blivit allt större med tiden. 2019 slog Järvaveckan publikrekord med 53 000 besökare. Sammanlagt 300 organisationer deltog.

Under fredagen besökte alltså TAM-Arkivs medarbetare Järvaveckan, intervjuade och iakttog olika aktörer. Bland deltagarna kunde vi iaktta representanter för t.ex. försvaret och myndigheten för psykologiskt försvar. Även en biståndsorganisation som Individuell Människohjälp – en organisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap – var på plats. Många politiska partier hade också slagit upp tält. Det fanns också en debatt kring ämnet ”Så bygger vi en motståndskraftig tekniksektor genom samverkan mellan skola och näringsliv”, där olika representanter för näringslivet och lokalsamhället deltog.  Järvaveckan är ett intressant evenemang där också fackliga organisationer som exempelvis Unionen har synts. Järvaveckan har uppenbarligen blivit ett växande evenemang med betydelse för samhällsdebatten.