TAM-arkiv mobilmeny

Roligt om rullager

Varför står denne man lutad framför ett rullager? Det handlar om en bild från 1950-talet och illustrerar en kontrollmätning av SKF:s största rullager.

Foto: SKF Public Relations Division

Kul- och rullagren är en av de stora uppfinningar som grundlade den snabba industriella utvecklingen under 1900-talet. Idag ingår de i nästan alla typer av maskiner med roterande axlar.

En av de mest kända tillverkarna av kul- och rullager är det svenska företaget Aktiebolaget SKF (ursprungligen AB Svenska Kullagerfabriken).  Företaget startades 1907 som en avknoppning av Gamlestadens Fabriker. SKF var fram 2005 också tillverkare av högkvalitetsstål för rullningslager.

Det var Sven Winquist (1876–1953) som lade grunden till det som sedermera blev SKF. Winquists experiment ledde även fram till för kullagren betydelsefullt specialstål.