TAM-arkiv mobilmeny

”Jag minns den ljuva tiden/Jag minns den som igår…”

Några åldriga minnesstenar har rests över framlidna lärare på Lundaberget i Vekerum. Stenarna är från 1838. En gravplats för medlemmar i en profession. Likt en forntida helig plats står de i en cirkel. Varför restes de? Alla detaljer får vi kanske aldrig veta. Men lärarna som det handlar om måste ha varit ganska populära eftersom de fick sina namn huggna i sten. Minnet av dem blev outplånligt. Ögonblick, dröj kvar…

Minnesstenar. Foto: okänd. Stiftelsen SAF:s (Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings arkiv), TAM-Arkiv.