TAM-arkiv mobilmeny

Intelligens och kunskap

Kan man vara intelligent utan att vara bildad, och tvärtom? Jag vill i alla fall gärna tro det.

Men vad är intelligens och vad innebär det att vara bildad? Vad är medfött och vad kan man förvärva? Frågor att fundera på, men som inte ger några enhetliga svar varken i denna text eller i forskningen.

Intelligens har genom tiderna definierats på olika sätt och när idén om EQ, emotionell intelligens, formades, breddades betydelsen på ett intressant sätt utifrån den ursprungliga intelligensmätningen IQ. Värdena av IQ-mätningar är en omtvistad fråga och EQ mäts inte alls.

Vad räknas som kunskap?

Det frågar sig Ninni Wahlström i den tredje omarbetade upplagan av boken Läroplansteori och didaktik”. Ninni Wahlström är professor i pedagogik med inriktning mot forskning och utvärdering av läroplaner ur ett kunskapsfilosofiskt, utbildningspolitiskt och didaktiskt perspektiv. Hon är verksam på Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet.

Boken riktar sig i första hand till lärarstuderande i frågan kring utbildning och vad skola och undervisning innebär. Det finns olika inriktningar av synen på kunskap och dessa tillsammans med samhällets syn påverkar läroplanstraditioner och hur skolans kunskapsuppdrag uppfattas och revideras över tid.

En bok att fördjupa sig i för den intresserade.