TAM-arkiv mobilmeny

Ergonomin uppmärksammas på 1960-talet

Kontorsarbetet blir allt mer stillasittande och TAM-Arkivs medlemmar har därför alltid haft ett stort intresse och engagemang för arbetsmiljöfrågor i allmänhet och ergonomi i synnerhet. Enkelt uttryckt är ergonomi läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ur diabildserie för Folksam TCO. Foto okänd

Hur började intresset för ergonomi? På 1960-talet uppmärksammade man  att arbetsplatserna inte alltid var ändamålsenligt utformade. Då började man undersöka hur sådant som förarsäten i lokomotiv och instrumentpaneler i flygplan var utformade. Efter datorernas inträde i arbetslivet uppstod behovet att justera arbetsställningen för kontorspersonal beroende på att man ofta var tvungen att sitta koncentrerat i samma ställning.

Allt fler tjänstemän och akademiker kom i kontakt med datorarbete på 1980-talet. Man började då diskutera de nya utmaningarna kring arbetsmiljön. Exempelvis kunde arbetet vid en bildskärm leda till besvär i nacke, skuldror och armar. Inom tjänstemannarörelsen inleddes en diskussion om hur facket borde agera. Och det ledde till stora framgångar! En facklig förgrundsgestalt som skapat en kvalitetsstämpel – TCO Certified – på dataskärmar över hela världen är Per Erik Boivie.

De regler som finns inom arbetsmiljön berör huvudsakligen den fysiska ergonomin. Men psykosociala aspekter spelar förstås också roll. Om det brister i arbetsorganisationen kan psykiska påfrestningar uppstå, något som kan få fysiska konsekvenser. Goda arbetsförhållanden handlar om variation, balans mellan aktiviteter och återhämtning och om begränsning i tid.

Ur diabildserie Folksam TCO. Foto okänd.