TAM-arkiv mobilmeny

Broschyr från TAM

TAM-Arkiv har givit ut flera broschyrer om sin verksamhet under sin 40-åriga historia. Nedan visas en broschyr från tiden då TAM ännu var ett ”Tjänstemannarörelsens arkiv och museum” – ett dokument från institutionens barndom alltså!

Välkommen till TAM, Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum! Står det inne i broschyren. Tjänstemannarörelsen är den minst skildrade av våra folkrörelser, enligt texten. Men det nybildade TAM ska råda bot på problemet, får vi också veta. Många verksamheter hade inletts redan här. I broschyren ingår också fina foton av arkivet på Bergendal, en gammal skrivmaskin och det bibliotek som då fanns på TAM. På baksidan kan man finna en karta och info. om öppettider.