TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Avgifter

Avgifter

TAM-Arkivs medlemmar får tillgång till ett antal arkivtjänster som delas in i grundtjänster och tilläggstjänster. Alla medlemmar får tillgång till grundtjänsterna, vilka ingår i den fasta medlemsavgiften.

TAM-Arkivs stämma beslutar om medlemsavgifter för de medlemmar som själva har individuella medlemmar (förbunden). Övriga organisationer betalar avgift efter särskild överenskommelse.

Inga förvaringsavgifter tillämpas, men mer omfattande fältarbeten samt arkivvårdsuppdrag betalas särskilt. Detta gäller exempelvis arbete med ordnande och förtecknande samt fältarbete som överstiger ett par dagar.