TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arkivvård

Arkivvård

TAM-Arkiv erbjuder en arkivlokal som är säkrad mot brand, fuktskador och fysiskt intrång enligt Riksarkivets riktlinjer. Arkivlokalen är dessutom och temperatur- och fuktighetsreglerad för att maximera livslängden för handlingarna.

Vid TAM-Arkiv finns arkivarier som övervakar handlingarna och vårdar handlingarna vid behov, i de fall då det inte rör sig om skador som kräver omfattande konservering. Material som kan vara i behov av konserveringsåtgärder är exempelvis en leverans av arkivmaterial som är helt eller delvis angripet av mögel. Det kan då behövas specialistbehandling, alternativt att materialet måste förstöras.

Arkivvård utförs inte på gallringsmaterial (dvs. arkivmaterial som är tänkt att förstöras inom några år).

Vård och kontroll av levererat digitalt arkivmaterial ingår inte i grundavgiften, utan är en tilläggstjänst.

Mer information: Digitalt arkivmaterial

Till översikt: Arkivtjänster