TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Samverkan inom arkiv, bibliotek och museer

Samverkan inom arkiv, bibliotek och museer

TAM-Arkiv samverkar med institutioner inom arkiv-, bibliotek och museisektorn inom gemensamma verksamhetsområden.

Professionella frågor kring arkivverksamhet delar TAM-Arkiv med en rad andra arkivinstitutioner, offentlig förvaltning och enskilda arkiv. Erfarenheter utbyts fortlöpande inom nätverk, direkta kontakter och deltagande i seminarier och arkivkonferenser.

För verksamheten med yrkesdokumentationer har projekt gjorts i samarbete med bl.a. Nordiska museet och Arbetets museum. TAM-Arkiv har deltagit i nätverket Samdok, som arbetat med samtidsdokumentation och varit organiserat av Nordiska museet. Vi är medlemmar i MABBAS, föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivanställda.

TAM-Arkiv delar minnesinstitutionernas intresse av att tillgängliggöra kulturarvet och bevakar och utbyter erfarenheter inom detta område. Frågor kring och metoder för digitalisering av fotografier och arkivdokument har just nu hög aktualitet. Exempel på intressanta projekt är K-Samsök, Stockholmskällan och Digisam.

 

Till översikt: Arkivtjänster