TAM-arkiv mobilmeny

Tidskriften Nio-Fem tio år!

TAM-Arkiv fyller 40 i år, men även institutionens tidskrift Nio-Fem jubilerar. Den har givits ut under tio i år. Det har blivit många intressanta temanummer som fortfarande finns att läsa både digitalt på nätet och – som fysiska tidningar – hos TAM-Arkiv https://tam-arkiv.se/nio-fem-tidskrift/.

Redan föregångaren till TAMs nuvarande tidskrift Nio-Fem är värd att studera. Den hette TAM-Revy och började ges ut 1997. Från början var det en liten, broschyrliknande publikation och innehållet var inte så imponerande. Men med tiden blev den en allt bättre tidskrift som fokuserade på facklig historia och arbetslivets förändring. Gå in på hemsida och kolla!

Tidskriften Nio-Fem såg alltså dagens ljus lagom till TAM-Arkivs 30 årsjubileum 2014. Namnet ändrades liksom layouten. Den blev en mycket ”proffsig” tidskrift, både innehållsmässigt och grafiskt. Sedan har olika temanummer givits ut under en tioårsperiod. Det har handlat om alltifrån ”tiden och arbetslivet” till ”professionsforskning”. Forskning om arbetsmiljö och det åldrande arbetslivet har också varit teman i några nummer. Det senaste numret handlar om ”amatörforskning” alltså forskning utanför den akademiska miljön. Här har vi tagit upp sådant som släktforskning och ”gräv-där-du-står” rörelsen som också har varit viktiga inslag i TAM-Arkivs verksamhet. Men självklart har tidskriften innehållit många artiklar med mer akademisk inriktning. Samtidigt har tidskriften hela tiden eftersträvat en populärvetenskaplig framställning. Innehållet ska vara möjligt att ta till sig för envar.

Är man intresserad av arbetslivet och professionernas utveckling, facklig historia och mycket annat kan vi rekommendera att ni går in på TAM-Arkivs hemsida för att läsa tidskrifterna digitalt. Alternativt kan ni kontakta – eller själva  besöka – arkivet där vi har  många fysiska pappersexemplar kvar som ni kan ta del av! Ett nytt nummer om TAM-Arkivs 40åriga historia är också på gång! Det ska bli ett fullmatat nummer även denna gång.